Best practices

9 september 2019

‘Als je kúnt helpen, dan moet je dat doen’

Chantal van der Putten (1984) is op vakantie in St. Malo, maar wil per telefoon graag vertellen over het project van de remonstrantse gemeente Rotterdam voor LHBTI-vluchtelingen (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen)… Lees verder

4 juli 2018

Best practice: Stichting de Vrolijkheid

Op basis van de jarenlange ervaring die de Vrolijkheid heeft met werken binnen de zeer specifieke context van het azc, heeft de Vrolijkheid een eigen trainingsprogramma ontwikkeld voor onze programmacoördinatoren, workshopleiders en vrijwilligers. Dit trainingsprogramma heet de Vrolijke Academie… Lees verder

4 juli 2018

Best practice: Kruispunt (Arnhem)

Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Taalmaatjes

Het Diaconaal Platform Renkum is opgericht door Fedde Makkinga vanuit de PKN Oosterbeek in 2016. Het is een zelfstandig orgaan, los van de Raad van Kerken. Alle diaconieën participeren. Het Platform komt vier maal per jaar bij elkaar en heeft eigen projecten zoals een gezamenlijke collecte voor een plaatselijk doel (in 2017 de Hospices)… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Aanloophuis van de gezamenlijke kerken

De doelstelling van het Aanloophuis is: Beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: The Action 2019

Na succesvolle edities in 2017 en 2018 organiseert Solidair Friesland samen met de Sint-Vitusparochie ook in 2019 The Action in Leeuwarden. Op donderdag 4 en vrijdag 5 april doen bijna 400 jongeren van scholen, ROC, inburgering en kerkelijke jongerengroepen en studentenverenigingen mee… Lees verder