Bestedingen G&S in 2021

Ook in 2021 hebt u ons weer ruim met uw giften bedeeld; wij mochten in het vorige jaar een bedrag van €75.624 van u ontvangen. Onze hartelijke dank voor al deze bijdragen. Graag laten wij u weten hoe wij dat geld besteed hebben.

De Interkerkelijke werkgroep Drachten, waarin de diaconie van gemeente Leeuwarden participeert, ontving aan het begin van het jaar € 4.000,- van G&S ter ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet naar het land van herkomst kunnen worden uitgezet. Stichting iMMO ontving wederom €10.000,- ten behoeve van forensisch medisch onderzoek bij vluchtelingen, in geval het nodig is om aan te tonen dat er sprake is geweest van marteling en/of ander ernstig geweld. Ook de stichting NAOMI die vluchtelingenhulp verzorgt in Noord-Griekenland is al een oude bekende; zij ontvingen een bedrag van € 20.000,-. Ook het LOS is weer van de partij (zie elders in dit blad); onze bijdrage was
€ 10.000.

Nieuwe projecten waren er ook. In de eerste plaats steunden wij het Refugee Project Maastricht van de Stichting Oecumenische Studentenecclesia Maastricht met een bedrag van € 5.000,-. In 2021 is G&S lid geworden van CCME (Churches Commission on Migrants in Europe) in Brussel, een koepel van Europese kerken die samenwerken ter bescherming van migranten en vluchtelingen. CCME mocht een bedrag van €10.000 van ons ontvangen voor hun werk.