Bestedingen G&S in 2023

Dank, dank! G&S mocht in 2023 ruim €75.000 euro van u ontvangen. Een prachtig bedrag weer! Wij danken alle gulle gevers in binnen- en buitenland. In totaal heeft G&S in 2023 voor een bedrag van ruim €102.000 euro projecten gesubsidieerd. Meer uitgeven dan er binnen komt is een bewuste keuze van het bestuur. Wij willen het geld dat u ons toevertrouwt niet oppotten, maar onze reserves uitgeven aan goede doelen. Welke organisaties hebben wij dan in 2023 onder meer ondersteund?

Driekwart van de subsidies die wij hebben verleend liggen op het terrein van de inzet voor vluchtelingen. Ontvangers zijn ondertussen bekende organisaties voor u: NAOMI in Noord-Griekenland (€38.000), Churches Commission for Migrants in Europa (CCME, €10.000), Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO, €10.000) en het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS, €10.000). Ook het Refugee Project Maastricht van de Studentenekklesia aldaar ontving voor de laatste keer een subsidie van €5000,-.

Op het terrein van Kind en Armoede hebben we vorig jaar een diaconale dag georganiseerd. Via de contacten die we bij de organisatie van die dag opdeden, kwamen we terecht bij het Jeugdeducatiefonds en de Kinderwinkel Den Haag. Beide organisaties ontvingen bedragen van resp. €4925 en €5000,- van ons. Het vredeswerk hebben wij ondersteund door (opnieuw) een bijdrage van €12.500 toe te kennen aan het Ecumenical Accompaniment Programme in Israël en Palestina (EAPPI) van de Wereldraad van Kerken.