Bestedingen G&S in 2020

Vluchtelingen
Stichting NAOMI, oecumenische vluchtelingenhulp Noord-Griekenland€20.000
Interkerkelijke Werkgroep Drachten€4000
Vrede
Bijdrage aan EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël) van de Wereldraad van Kerken€22.000
Werelddiakonaat
A Cup for Humanity, Oost – Congo€5000