Thema Vluchtelingen

Het jaar 2015 werd gekenmerkt door één miljoen vluchtelingen in Europa. De komst van vluchtelingen maakt in Nederland veel los. Enerzijds is er angst voor een teveel, anderzijds is er een hartverwarmende respons van heel veel vrijwilligers. De kerk hoort de angst van mensen serieus te nemen maar gelijktijdig te helpen waar er geholpen moet worden. Het Oude Testament staat vol verhalen van mensen, die van het ene land naar het ander trokken en ook dat ging met pijn en moeite gepaard. Het Nieuwe Testament begint met Maria en Jozef die meteen na de geboorte van Jezus uit angst voor Herodes vluchtten naar Egypte.

Het is opmerkelijk dat ondanks alle ellende in het Midden-Oosten de traditie van de gastvrijheid als bijbels gebod daar wel behouden is gebleven. Er worden in Turkije en in Libanon vele miljoenen vluchtelingen meer opgevangen dan in het welvarende West-Europa. Het goede nieuws is dat Remonstranten op talloze plaatsen betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen. Dat willen we vanuit Geloof en Samenleving stimuleren en ondersteunen.  Wilt u met uw gemeenten ook iets organiseren voor en met vluchtelingen?  U kunt financiële ondersteuning bij ons aanvragen – als u zelf niet de middelen voor zo’n activiteit hebt. Stuur uw aanvraag naar de secretaris van G&S, Michel Peters.

Wat kunnen wij zelf doen?
Wat gebeurt er in remonstrantse gemeenten zoal voor en met vluchtelingen?  Voor de Beraadsdag 2016 heeft Geloof en Samenleving onderstaande video laten maken. In de video worden drie initiatieven in beeld gebracht uit de gemeenten Leeuwarden, Arnhem en Utrecht.

 

 

Lees ook  artikelen over de aktiviteiten voor vluchtelingen in de remonstrantse gememeenten Leeuwarden en Arnhem en in de NPB – gemeente Wassenaar.

Leeuwarden ‘wil wat doen’ voor vluchtelingen

Sinds de bekendmaking dat in Leeuwarden noodopvang voor 600 vluchtelingen zal plaatsvinden per 16 oktober is een nauwe samenwerking ontstaan tussen verschillende maatschappelijke organisaties in Leeuwarden en de gemeente. Op woensdag 30 september zijn afspraken gemaakt over centrale aanmelding en afstemming van de initiatieven, hulp aan vluchtelingen en noodopvang  Lees verder

Arnhem voor vluchtelingen

Begin september werd Arnhem verrast door het bericht dat er ruim 400 vluchtelingen gehuisvest zouden worden in de voormalige Koepelgevangenis. Binnen een dag zaten we met 23 (!) vertegenwoordigers van verschillende instanties om tafel: moskeeën, kerken, vrijwilligersorganisaties, scholen, het Leger des Heils en de gemeente Arnhem.  Lees verder

Wassenaar in de benen voor asielzoekers

In Wassenaar staat attractiepark Duinrell. Daarnaast staan vakantiebungalows die in de zomer verhuurd worden en in de winter leeg staan. De slimme baron die eigenaar is van het vakantiepark, verhuurt de huisjes al zeven jaar lang in de winter aan het COA, de Centrale Opvang Asielzoekers. De COA brengt er dan asielzoekers in onder.  Lees verder