Remonstranten

9 december 2021

Kerstactie voor vluchtelingen in Wit-Rusland

Graag attenderen wij u op de actie #groenlicht gelanceerd door De Vereniging van Asieladvocaten die gesteund wordt door de Nederlandse Raad van Kerken. Op 10 december vieren wij de internationale dag van de rechten van de mens. De VAJN roept mensen op om op die dag een groen lichtje voor het raam te zetten of het gebouw of de woning groen te laten kleuren als teken van solidariteit en verbondenheid met vluchtelingen… Lees verder

30 maart 2021

Wat deden we nu precies in 2020?

Verslag van de activiteiten van Geloof en Samenleving van de Remonstranten in 2020.. Lees verder

10 november 2020

Corona en Geloof en Samenleving

Ondanks de coronacrisis heeft Geloof en Samenleving gewoon doorgewerkt. We moesten net als iedereen wennen aan het vergaderen met Zoom en we hebben veel meer getelefoneerd dan vroeger. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat een mooi plan voor een landelijke bijeenkomst met de plaatselijke diaconieën niet door kon gaan. Dat vonden we jammer, maar onvermijdelijk… Lees verder

26 oktober 2020

Goos Minderman voorzitter Churches’ Commission on Migrants in Europe (CCME)

Goos Minderman is vandaag gekozen tot de nieuwe voorzitter (moderator) van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese kerken (Churches Commission for Migrants in Europe – CCME). Deze organisatie heeft het mandaat van de Europese Raad van Kerken, de Wereldraad van Kerken, een aantal nationale raden van kerken en tal van individuele kerken om de stem van.. Lees verder

24 september 2019

Europese kerken strijden tegen haat en geweld

Met het verdrag van Versailles kwam in 1919 een einde aan de Eerste Wereldoorlog, die aan tien miljoen soldaten het leven had gekost. Het verdrag bracht geen duurzame vrede maar legde in Europa de kiem voor de Tweede Wereldoorlog… Lees verder

9 september 2019

Waar gaven wij uw geld aan uit in 2018?

In het jaar 2018 mocht Geloof en Samenleving een bedrag van €57.527, – van u ontvangen aan giften. Dat is een prachtig bedrag, wij danken u zeer voor uw gulle bijdragen… Lees verder