Remonstranten

7 november 2022

Klimaatdag remonstranten: Op zoek naar hoop in tijden van ecologische crisis

Petra Knibbe uit Hoorn vertelt hoe zij de remonstrantse klimaatdag heeft beleefd… Lees verder

20 juni 2022

Chantal van der Putten nieuw bestuurslid bij G&S

Ze kwam jaren geleden al op ons netvlies toen de diaconie van de Rotterdamse gemeente een safehouse voor homoseksuele vluchtelingen door een garantstelling mogelijk maakte. Chantal coördineerde dat project. Nu G&S onlangs heeft besloten om ook speciale aandacht te gaan geven aan het veld ‘diversiteit en inclusie’, is Chantal de juiste persoon om daar binnen ons bestuur handen en voeten aan te geven… Lees verder

9 december 2021

Kerstactie voor vluchtelingen in Wit-Rusland

Graag attenderen wij u op de actie #groenlicht gelanceerd door De Vereniging van Asieladvocaten die gesteund wordt door de Nederlandse Raad van Kerken. Op 10 december vieren wij de internationale dag van de rechten van de mens. De VAJN roept mensen op om op die dag een groen lichtje voor het raam te zetten of het gebouw of de woning groen te laten kleuren als teken van solidariteit en verbondenheid met vluchtelingen… Lees verder

30 maart 2021

Wat deden we nu precies in 2020?

Verslag van de activiteiten van Geloof en Samenleving van de Remonstranten in 2020.. Lees verder

10 november 2020

Corona en Geloof en Samenleving

Ondanks de coronacrisis heeft Geloof en Samenleving gewoon doorgewerkt. We moesten net als iedereen wennen aan het vergaderen met Zoom en we hebben veel meer getelefoneerd dan vroeger. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat een mooi plan voor een landelijke bijeenkomst met de plaatselijke diaconieën niet door kon gaan. Dat vonden we jammer, maar onvermijdelijk… Lees verder

26 oktober 2020

Goos Minderman voorzitter Churches’ Commission on Migrants in Europe (CCME)

Goos Minderman is vandaag gekozen tot de nieuwe voorzitter (moderator) van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese kerken (Churches Commission for Migrants in Europe – CCME). Deze organisatie heeft het mandaat van de Europese Raad van Kerken, de Wereldraad van Kerken, een aantal nationale raden van kerken en tal van individuele kerken om de stem van.. Lees verder