Wiki

Maatschappelijke verdraagzaamheid

De remonstrantse uitingen van verdraagzaamheid golden in de historische context oorspronkelijk als deugd voor christenen onderling. Maar in onze tijd heeft verdraagzaamheid een meer maatschappelijke, bredere betekenis. Nu gaat het om verantwoordelijkheid: remonstranten vinden het belangrijk dat we maatschappelijke verschillen en kloven niet laten escaleren. Want wanneer wordt verdraagzaamheid onverschilligheid? Wanneer het respect voor verschillen en de interesse in de ander verdwijnen. Wanneer het leven en de opvattingen van de ander je koud laten zolang het je eigen leven niet beïnvloed. Verdraagzaamheid daarentegen kost moeite: je kunt niet ‘gewoon’ langs elkaar heen leven in een wereld waarin problemen steeds meer. (Lees verder)

Jaarverslag G&S 2021

Het werk van Geloof en Samenleving werd in 2021 sterk gehinderd door de coronapandemie. Fysieke bijeenkomsten met gemeentelijke diaconieën konden niet plaatsvinden. Op 13 april organiseerden wij een zoombijeenkomst met gemeentelijke diaconieën om elkaar bij te praten over de stand van zaken van het gemeentelijke diaconale werk  in lockdown. In het najaar hadden wij een zoombijeenkomst gepland  over collectedoelen en een collectestrategie. Door plotselinge verhindering van de inleidster kon deze bijeenkomst niet doorgegaan. Uiteindelijk is deze avond op 18 januari 2022 per zoom gehouden. In dit verslagjaar is het bestuur van G&S gegroeid en verjongd. Aan het begin van het. (Lees verder)

Religieuze verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is iets heel anders dan onverschilligheid. Onverschilligheid is iets ‘buiten de kring van onze interesse schuiven’ zoals Annemarieke van der Woude dat zo goed verwoordt in haar essay Verdraagzaamheid doet zeer. Maar wat betekent verdraagzaamheid dan wel? Voor remonstranten staat het begrip verdraagzaamheid in verband met het begrip vrijheid. Remonstranten willen God eren en dienen volgens hun ‘beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid’ zoals de Beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap dat formuleert. Het gedachtengoed van de zeventiende-eeuwse filosoof Pierre Bayle speelt een grote rol in de remonstrantse opvattingen over verdraagzaamheid. Daarin geldt: als je zelf vrij bent, dan gun je dat. (Lees verder)