Commissie tot de Zaken

coza

De Algemene Vergadering van de Remonstranten komt eenmaal per jaar samen.  De afgevaardigden voor de Algemene Vergadering van Bestuur bestaan uit gemeenten en een deel van het predikantenkorps.

Voor de uitvoering van het daar vastgestelde beleid en het verzorgen van de voortgang in uitvoering en voorbereiding van nieuw beleid heeft de Remonstrantse Broederschap een landelijk bestuur; dit bestuur wordt traditioneel de ‘Commissie tot de Zaken’ genoemd, meestal afgekort tot CoZa.

De leden van de Commissie tot de Zaken worden door de Algemene Vergadering van Bestuur benoemd en komen gemiddeld zes maal per jaar bijeen; daarnaast hebben de CoZa-leden een eigen portefeuille, van waaruit vrijwel maandelijks tal van vergaderingen en besprekingen gehouden worden in uiteenlopende taakgroepen, commissies en werkgroepen; ook bezoeken aan de verschillende gemeenten voor overleg, advies en ondersteuning vallen hieronder.