Vacatures

Vacature predikant Remonstrantse Gemeente Doesburg

* dienstverband 0,3 fte
* Per 1 september 2019
* Wegens emeritaat van de huidige predikant

De gemeente wordt door de leden/vrienden ervaren als warm, open en respectvol. Ook nieuwe vrienden voelen zich welkom en ervaren een grote betrokkenheid. Samen met de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen beschikt de Remonstrantse Gemeente Doesburg sinds 1 september 2018 over een vernieuwingspredikant.

Op 1 november 2018 telde de gemeente 76 leden en vrienden. De helft woont in Doesburg, de anderen komen uit de omliggende regio, waarvan een deel grenst aan de regio van de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen.

De gemeente huurt voor haar kerkdiensten en andere bijeenkomsten de Gasthuiskerk in Doesburg.

Wij vragen van onze toekomstige predikant(e)

* Creativiteit en een open mind.
* Een warm en betrokken hart voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben, onontbeerlijk voor invulling van pastoraat.
* Aandacht voor de invulling van de kerkdiensten, mede gezien de momenteel best vertegenwoordigde leeftijdscategorie van de regelmatige bezoekers van onze kerkdiensten.
* Buiten vaste kaders kunnen denken, zowel bij de invulling van de kerkdiensten als bij andere activiteiten en daaraan uiting kunnen geven binnen en buiten de gemeente.
* Het verstaan van de kunst van het verbinden en het op inspirerende wijze het geloof kunnen vervlechten met de praktijk van het dagelijks leven.
* Ruimte nemen voor het ontwikkelen van initiatieven voor alle leeftijdscategorieën.
* Bereidheid tot samenwerken met de vernieuwingspredikant.
* Betrouwbaarheid en de mogelijkheid hebben zich (voor langere tijd) aan onze gemeente te binden.
* Heeft de studie theologie afgerond.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform kerkorde en traktementsregeling.

Momenteel is in de buurgemeente Lochem/Zutphen eveneens een vacature.

Mocht u belangstelling hebben voor de functie van predikant van de Remonstrantse Gemeente Doesburg dan kunt u uw sollicitatie vóór 15 maart 2019 via e-mail inzenden aan de voorzitter van de kerkenraad, mevrouw Anja Koop-Bloembergen, e-mail: anjakoop@upcmail.nl.

Ook voor vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Anja Koop, tel. 0314640306

 

De remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen zoekt een

predikant voor 0,30 fte

die in samenwerking met de vernieuwingspredikant van de gemeenten Doesburg en Lochem-Zutphen, onze gemeenschap wil begeleiden.

De vacature is per 1-9-2018 ontstaan door de benoeming van ds. Henk van den Berg tot vernieuwingspredikant van de gemeenten Doesburg en Lochem-Zutphen. De gemeente Lochem-Zutphen telt ongeveer 100 leden en vrienden en een twintigtal belangstellenden. Er is een trouwe, enthousiaste, positief kritische en gastvrije kern, zoekend en lerend met open mind. Om in de ontstane vacature te voorzien zijn we op zoek naar een predikant, die de reguliere werkzaamheden in onze gemeente vorm en inhoud geeft. Bij de invulling van de werkzaamheden zijn afstemming en samenwerking met de vernieuwingspredikant vanzelfsprekend. Voor de predikant die we zoeken ligt het accent op de zondagse vieringen en de begeleiding van enkele gespreksgroepen. Ook het pastoraat aan met name oudere gemeenteleden is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden.

De kandidaat (proponent of predikant) is remonstrants en

  • jong van geest
  • initiatiefrijk
  • ruimdenkend
  • stimulerend en enthousiasmerend
  • een verbinder
  • heeft passie voor pastoraat
  • heeft ervaring in het leiden van gespreksgroepen

De kerkenraad bestaat momenteel uit een groep leden en vrienden die vanuit de diverse raden en commissies bestuurlijk verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de gemeente.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform kerkorde en traktementsregeling. Per 1 juni 2019 ontstaat in de buurgemeente Doesburg wegens emeritaat van de huidige predikant eveneens een vacature.

Mocht u belangstelling voor de functie van predikant in de gemeente Lochem-Zutphen hebben, dan kunt u uw sollicitatie vóór 15 maart 2019 via email inzenden aan Marianne Weenink, mailadres: m.c.weeninkalink@live.nl.

Voor vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Rommie Hulsinga, te bereiken via telefoonnummer 06-83119998 bij voorkeur tussen 12.00 en 14.00 uur.