Thema’s

Geloof & Samenleving richt in 2023 met name de aandacht op vijf thema’s:

Dat zijn:

De ‘aandacht richten op’ betekent voor ons:

  • geldmiddelen ter beschikking stellen aan èn werven voor met name kleinschalige projecten die op een duurzame manier bijdragen aan een doorbraak bij de oplossing of vermindering van de problematiek rond een thema, zoveel mogelijk ook nog op een manier waarbij de inzet uitdrukking geeft aan ons streven naar een vrij en verdraagzaam christendom in binnen- en buitenland;
  • betrokkenheid van remonstranten en anderen bij deze thema’s vergroten en aansturen op persoonlijke inzet door het geven van voorlichting over en achtergrondinformatie bij projecten als hiervoor geformuleerd;
  • de inzet van remonstrantse en samenwerkingsgemeenten op diaconaal gebied stimuleren, met name rond onze landelijke thema’s en deze gemeenten daarbij ondersteunen met informatie en/of geldmiddelen.