Thema Klimaat

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties van 2015  (COP21) heeft de urgentie van een duurzame omgang met het milieu weer prominent op de agenda gezet. Anders dan in het verleden zijn landen ervan overtuigd dat voor het overleven van de mensheid vergaande maatregelen nodig zijn. Denk aan het tegengaan van klimaatverandering en de opwarming van de aarde en het bewaren van biodiversiteit.  Het is een discussie die vooral de grote spelers ter harte moeten nemen, zoals de lucht- en zeevaart, energieproducenten en grote industrieën.

Wat kunnen we zelf doen?
Moeten we als individu en als kerk dan maar machteloos blijven toezien? Waar kunnen wij zelf beginnen?
G&S wil onderzoeken hoe wij de remonstrantse kerken kunnen vergroenen.
De meest directe invloed kunnen we op de korte termijn bereiken via de invalshoek ‘energie’; dat kan een heel concrete eigen bijdrage te zijn aan het milieuvraagstuk. En daarom wordt daaraan op deze website relatief meer aandacht besteed.
G&S oriënteert zich daarbij onder andere ook op de GroeneKerken-actie.
De vrijzinnige kerken van Amersfoort en Gouda (waarvan de Remonstranten deel uitmaken) zijn al bij deze beweging aangesloten. Gemeente Doesburg heeft bij een recente verbouwing veel zorg besteed aan alle milieuaspecten.

Hier een uitgebreidere ‘praktische benadering‘ voor onze inzet op ondersteuning bij het thema Klimaat in de lokale kerk.

Lees hieronder het verhaal van de Johanneskerk in Amersfoort.

In Amersfoort staat een groene kerk

Het klimaatakkoord van Parijs betekent het einde van het tijdperk van olie, kolen en gas: ‘elke euro nu nog besteed aan fossiele brandstoffen is een verloren euro’, zo stelt Milieudefensie, ‘maar de ambitie moet omhoog want ondanks de beloften stevenen we af op drie procent opwarming.’  Lees verder