Welkom bij
‘Geloof & Samenleving’

remonstrantse beweging voor maatschappelijke betrokkenheid

Meer berichten
Home
foto: MoTG

Geloof begint bij jou, maar wat doe je er mee?

Geloven doe je wat ons betreft niet alleen op zondag in de kerk, maar ook op maandag - en de dagen daarna - in je gezin, op je werk, in de omgeving waarin je leeft. Maatschappelijke betrokkenheid en geloof kunnen wat ons betreft niet zonder elkaar. De Instelling Geloof en Samenleving ondersteunt de maatschappelijke activiteiten waarbij jij en jouw remonstrantse gemeente betrokken zijn. Onze focus ligt op ondersteuning van lokale projecten rond de thema's 'vluchtelingen' en 'klimaat'.  Hoe concreter, hoe beter! En wij geven geld aan maatschappelijke projecten die het lot verbeteren van kwetsbare mensen in ons eigen land en in het Zuiden.

Actueel

Ondanks waarschuwingen van meer dan 50 maatschappelijke organisaties bereikten EU-wetgevers in december een politiek akkoord over het nieuwe migratie- en asielpact van de EU. Het akkoord is een voortzetting van tien jaar beleid dat heeft geleid tot een toename van het aantal schendingen van rechten in Europa. Bovendien zal het

Lees verder

Misfits

6 februari 2024

Michel Peters sprak met Margot Brouwer (1989), lid van Vrijburg Amsterdam, over diens transitie van vrouw naar non-binair persoon.

Lees verder

26 januari 2024 vond een solidariteitsmaaltijd plaats in Vrijburg Amsterdam. Een maaltijd georganiseerd in samenwerking met Between Borders, een groep vluchtelingen en jonge Amsterdammers, die devluchtelingen ondersteunen. De vluchtelingen zijn vaak ongedocumenteerd, of uitgeprocedeerd,en hebben geen vast onderdak. Ook mogen zij niet werken. Door de Solidariteitsmaaltijd tebereiden verdienen ze wat

Lees verder