Best practices

1.Alkmaar Freedom House

Project van remonstrantse gemeente Alkmaar

In Alkmaar worden in twee AZC’s (Asielzoekerscentra) vluchtelingen opgevangen die door oorlogsgeweld en vervolging in Nederland asiel hebben aangevraagd. Zij hebben al dan niet al een tijdelijke verblijfsstatus. Dit gaat om de locaties aan de Picassolaan en Robonsbosweg.

De Alkmaarse Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om, samen met de inwoners van Alkmaar, een informele ontmoetingsplek in de Vrijheidskerk te creëren voor vluchtelingen uit de twee AZC’s in de stad. Dit doen we onder de naam Alkmaar Freedom House. Vrijwilligers van remonstrantse gemeente Alkmaar zijn actief in dit project.

Welkom in de Vrijheidskerk om samen met Alkmaarders vrijheid beleven, waar de koffie en thee al klaarstaat. Dit is dé plek voor vluchtelingen waar verhalen en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. Daarnaast kan er meer geleerd worden over de Nederlandse taal en cultuur in ons taalcafé. Het taalcafé wordt geleid door onze vrijwilligers, die op hun beurt met workshops worden ondersteund door Bibliotheek Kennemerwaard. Maar onze vrijwilligers staan ook klaar voor hulp in praktische zin en voor geestelijke steun (professioneel begeleid). Op deze manier fungeert de Vrijheidskerk met haar project Alkmaar Freedom House als voorportaal voor de stad Alkmaar en omgeving om vluchtelingen de kans te bieden hun leven hier zo soepel mogelijk van start te laten gaan. Want iedereen verdient immers een waardig bestaan.

Alkmaar Freedom House in de Vrijheidskerk is ’s middags open op maandag tot en met vrijdag van 14.00-16.00 uur.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Alkmaarse kerkelijke en geestelijke instellingen, maar ook door andere lokale verenigingen, particulieren en fondsen. Meer en brede financiële steun is noodzakelijk. Ook úw bijdrage is gewenst. Eventuele bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL77INGB0002685243 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken, onder vermelding van ‘Vluchtelingenproject Vrijheidskerk’. Wij zijn u zeer dankbaar!

 

2.‘Geef je oude VVV-bonnen weg!’

Project van remonstrantse gemeente Doesburg

Willie Griek van de Diaconie Doesburg werd gebeld door iemand die zei dat ze de 8 VVV-bonnen schonk aan de diaconie met de bedoeling ze uit te delen aan leden die een extraatje konden gebruiken. Zij liet in het midden of het extraatje financieel, dan wel moreel bedoeld was. ‘Ik heb toen contact gezocht met de contactleden (mensen, die onze leden bezoeken) en om namen gevraagd van mensen die voor een bon in aanmerking zouden komen. Ik kreeg in totaal 7 namen. Eén bon ligt nog steeds bij mij. Ik heb de zeven mensen opgebeld en een afspraak gemaakt voor een bezoek. In alle gevallen waren ze reuze blij. Sommigen wisten direct wat ze ervan wilde kopen: een nieuw vest, een kerstboom (het was vlak voor kerst en deze dame was net gescheiden en had geen geld voor een kerstboom).’

VVV bonnen kunnen bijvoorbeeld worden uitgedeeld als een afsluiting van een etentje, met koffie en thee, lunch, het bezoek bij een gezin dat weinig inkomen heeft of gewoon heel veel kinderen of voor de ouderen die niet naar buiten willen gaan. Het kan ook in een  kerstpakket worden verwerkt of met Passen na de brunch met een bosje bloemen uitgedeeld worden.

 

3.The Action 2019

Project van remonstrantse gemeente Leeuwarden

Na succesvolle edities in 2017 en 2018 organiseert Solidair Friesland samen met de Sint-Vitusparochie ook in 2019 The Action in Leeuwarden. Op donderdag 4 en vrijdag 5 april doen bijna 400 jongeren van scholen, ROC, inburgering en kerkelijke jongerengroepen en studentenverenigingen mee. Nieuw is dat dit jaar voor het eerst in Sneek The Action georganiseerd wordt door Solidair Friesland, ROC Friese Poort en St. Present. Op dinsdag 16 april doen hier 100 à 150 jongeren mee.

The Action laat jongeren zien dat het lijdensverhaal van Jezus ook perspectief geeft op opstanding, op bevrijding. Jongeren gaan eerst naar kerken in Leeuwarden om uitleg te krijgen over het lijdensverhaal en wat er gedaan wordt op diaconaal gebied. Vervolgens gaan ze in kleine groepjes (5 à 10 personen) op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie, instelling of werkgroep. Daar maken zij actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp.

Op donderdagavond 4 april staat The Action open voor jongeren van studentenverenigingen, kerkelijke jongerengroepen en individuele geïnteresseerden. We beginnen de avond om 17:30 uur met een gezamenlijke maaltijd in het Titus Brandsmahuis (Bonifatiusplein 21A, Leeuwarden). Van harte welkom!

 

4.Aanloophuis van de gezamenlijke kerken

Project van gemeente Leeuwarden

De doelstelling van het Aanloophuis is: Beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben. Er is een grote groep betrokken vrijwilligers en een coördinator actief om deze plek in het weekend aan te kunnen bieden. We zijn iedere zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur open en  zondags van 09.30 tot 16.30 uur. In de wintermaanden serveren we iedere woensdag een warme maaltijd, dan zijn we open tussen 16.30 en 19.00 uur.

De bezoekers zijn veelal mensen die dakloos zijn of zijn geweest. Ze hebben vaak grote problemen; maatschappelijk, psychisch, met drugs of alcohol, financieel en/of sociaal. In het weekend zijn we in Leeuwarden de enige plek waar deze mensen even heen kunnen gaan voor een praatje, een kop soep of een luisterend oor. Dat er behoefte aan is merken we aan het aantal bezoekers wat er gemiddeld komt; op zaterdagmiddag schommelt het tussen de 30 en de 60 bezoekers, op de zondag zitten we gemiddeld op 66 personen, schommelend tussen de 50 en de 80.

Naast eten en drinken is er gelegenheid om met elkaar gezellig de dag door te brengen, we hebben een biljart, een pingpong tafel en een kast vol spelletjes en boeken. Ook organiseren we maandelijks een gratis warme maaltijd en een broodmaaltijd, dan gaan we gezamenlijk aan tafel. Mensen kunnen hun kleding laten wassen, douchen en we hebben zo nodig schone, tweedehands kleding. Op zondagmiddag is er gelegenheid voor het bijwonen van een viering die wordt geleid door een voorganger. Deze viering is in een aparte ruimte, onze ‘kapel’.

Het Aanloophuis is een stichting met een bestuur waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de deelnemende kerken. Financieel maken deze kerken het mogelijk dat er een veilige plek is in de stad die niet onderhevig is aan de veranderende gelden en eisen binnen de reguliere maatschappelijke opvang. Een stabiele plek waar niet hulpverleners maar gewone mensen de gasten ontvangen en tegemoet treden vanuit het idee dat je er bent om de ander echt te ontmoeten! Zonder oordeel een stukje menselijkheid, warmte en oprechte aandacht bieden.

Naast de financiële middelen uit de kerken krijgen we vanuit allerlei hoeken giften; soms komt er een groep koken, er wordt kleding gebracht, collectes worden bestemd voor het Aanloophuis, voor verbouwingen hebben we fondsengeld gekregen en voor een aantal activiteiten krijgen we een vergoeding vanuit de gemeente.

contactpersoon: IJ.A. Blüm-de Vries (IJda)

5.Taalmaatjes

Project van gemeente Oosterbeek

Het Diaconaal Platform Renkum is opgericht door Fedde Makkinga vanuit de PKN Oosterbeek in 2016. Het is een zelfstandig orgaan, los van de Raad van Kerken. Alle diaconieën participeren. Het Platform komt vier maal per jaar bij elkaar en heeft eigen projecten zoals een gezamenlijke collecte voor een plaatselijk doel (in 2017 de Hospices). Onderwerpen: vermelding adressen op de Sociale kaart gemeente Renkum, oprichten van een Diaconaal Noodfonds Renkum voor schrijnende gevallen, kerstpakketten, vluchtelingen en Taal café. Voor vluchtelingenzaken werkt de DC samen met Vluchtelingenwerk Nederland en met het Diaconaal Platform

Het idee van het project taalmaatjes is om de mensen die de Nederlandse taal niet willen of kunnen spreken, toch Nederlands te laten leren door met ze uit gaan. Je kiest je taalmaatje en dan ga je met die persoon samen naar de museum, bibliotheek, film, ziekenhuis, gemeente. Je gaat met je maatje wandelen in het park of gewoon bij elkaar  op bezoek.

Jullie zijn voortdurend op pad: naar de tandarts, naar de winkel, naar de school voor de kinderen of naar de maatschappelijk werk. Maar soms gaan jullie nergens naartoe, want jullie hebben genoeg om te leren in je eigen kamer, huis.

Een andere manier kan zijn: je wordt taalmaatje met een student. Er zijn heel erg veel studenten die in de stad Wageningen wonen (rond 50000 uit diverse landen). Daar kun je studenten met Nederlandse  taal helpen.