Best practices
Best practices

Een paar voorbeelden van diaconale projecten die navolging verdienen. Vaak in samenwerking met andere kerken in de gemeente.

4 juli 2018

Best practice: Kruispunt (Arnhem)

Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: The Action 2019

Na succesvolle edities in 2017 en 2018 organiseert Solidair Friesland samen met de Sint-Vitusparochie ook in 2019 The Action in Leeuwarden. Op donderdag 4 en vrijdag 5 april doen bijna 400 jongeren van scholen, ROC, inburgering en kerkelijke jongerengroepen en studentenverenigingen mee… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Taalmaatjes

Het Diaconaal Platform Renkum is opgericht door Fedde Makkinga vanuit de PKN Oosterbeek in 2016. Het is een zelfstandig orgaan, los van de Raad van Kerken. Alle diaconieën participeren. Het Platform komt vier maal per jaar bij elkaar en heeft eigen projecten zoals een gezamenlijke collecte voor een plaatselijk doel (in 2017 de Hospices)… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Alkmaar Freedom House

De Alkmaarse Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om, samen met de inwoners van Alkmaar, een informele ontmoetingsplek in de Vrijheidskerk te creëren voor vluchtelingen uit de twee AZC’s in de stad. Dit doen we onder de naam Alkmaar Freedom House. Vrijwilligers van remonstrantse gemeente Alkmaar zijn actief in dit project… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: ‘Geef je oude VVV-bonnen weg!’

Willie Griek van de Diaconie Doesburg werd gebeld door iemand die zei dat ze de 8 VVV-bonnen schonk aan de diaconie met de bedoeling ze uit te delen aan leden die een extraatje konden gebruiken. Zij liet in het midden of het extraatje financieel, dan wel moreel bedoeld was… Lees verder

4 juli 2017

Best practice: Voorstelling Nieuwkomers

In de kerkzaal werd een voorstelling gegeven door Toneelgroep “De Greppel” met als titel “Nieuwkomers”. Drie spelers die al lang in Nederland wonen confronteerden ons met hun ervaringen. De voorstelling werd gespeeld door 3 acteurs, die elk hun eigen verhaal als “nieuwkomer” meebrachten… Lees verder

4 juli 2018

Best practice: Stichting de Vrolijkheid

Op basis van de jarenlange ervaring die de Vrolijkheid heeft met werken binnen de zeer specifieke context van het azc, heeft de Vrolijkheid een eigen trainingsprogramma ontwikkeld voor onze programmacoördinatoren, workshopleiders en vrijwilligers. Dit trainingsprogramma heet de Vrolijke Academie… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Aanloophuis van de gezamenlijke kerken

De doelstelling van het Aanloophuis is: Beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben… Lees verder