26 juni 2018

Best practice: Aanloophuis van de gezamenlijke kerken

Geschreven door Michel Peters

Betrokkenheid bij dit project van gemeente Leeuwarden

De doelstelling van het Aanloophuis is: Beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben. Er is een grote groep betrokken vrijwilligers en een coördinator actief om deze plek in het weekend aan te kunnen bieden. We zijn iedere zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur open en  zondags van 09.30 tot 16.30 uur. In de wintermaanden serveren we iedere woensdag een warme maaltijd, dan zijn we open tussen 16.30 en 19.00 uur.

De bezoekers zijn veelal mensen die dakloos zijn of zijn geweest. Ze hebben vaak grote problemen; maatschappelijk, psychisch, met drugs of alcohol, financieel en/of sociaal. In het weekend zijn we in Leeuwarden de enige plek waar deze mensen even heen kunnen gaan voor een praatje, een kop soep of een luisterend oor. Dat er behoefte aan is merken we aan het aantal bezoekers wat er gemiddeld komt; op zaterdagmiddag schommelt het tussen de 30 en de 60 bezoekers, op de zondag zitten we gemiddeld op 66 personen, schommelend tussen de 50 en de 80.

Naast eten en drinken is er gelegenheid om met elkaar gezellig de dag door te brengen, we hebben een biljart, een pingpong tafel en een kast vol spelletjes en boeken. Ook organiseren we maandelijks een gratis warme maaltijd en een broodmaaltijd, dan gaan we gezamenlijk aan tafel. Mensen kunnen hun kleding laten wassen, douchen en we hebben zo nodig schone, tweedehands kleding. Op zondagmiddag is er gelegenheid voor het bijwonen van een viering die wordt geleid door een voorganger. Deze viering is in een aparte ruimte, onze ‘kapel’.

Het Aanloophuis is een stichting met een bestuur waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de deelnemende kerken. Financieel maken deze kerken het mogelijk dat er een veilige plek is in de stad die niet onderhevig is aan de veranderende gelden en eisen binnen de reguliere maatschappelijke opvang. Een stabiele plek waar niet hulpverleners maar gewone mensen de gasten ontvangen en tegemoet treden vanuit het idee dat je er bent om de ander echt te ontmoeten! Zonder oordeel een stukje menselijkheid, warmte en oprechte aandacht bieden.

Naast de financiële middelen uit de kerken krijgen we vanuit allerlei hoeken giften; soms komt er een groep koken, er wordt kleding gebracht, collectes worden bestemd voor het Aanloophuis, voor verbouwingen hebben we fondsengeld gekregen en voor een aantal activiteiten krijgen we een vergoeding vanuit de gemeente.

contactpersoon: IJ.A. Blüm-de Vries (IJda)

Gerelateerd