4 juli 2018

Best practice: Stichting de Vrolijkheid

Geschreven door Michel Peters

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren. Ze werken overal in het land.

De Vrolijkheid vindt het belangrijk dat iedereen die op een azc aan de slag gaat dit goed voorbereid doet. Op basis van de jarenlange ervaring die de Vrolijkheid heeft met werken binnen de zeer specifieke context van het azc, heeft de Vrolijkheid een eigen trainingsprogramma ontwikkeld voor onze programmacoördinatoren, workshopleiders en vrijwilligers. Dit trainingsprogramma heet de Vrolijke Academie.

De Vrolijke Academie is gebaseerd op de competenties die je volgens de Vrolijkheid nodig hebt om kunstzinnige interventies en programma’s te organiseren, begeleiden en ontwikkelen voor kinderen, jongeren en hun ouders binnen de specifieke context van het azc. De Vrolijkheid werkt hierbij vanuit 5 waarden, de 5 V’s: vertrouwen, veiligheid, verhalen, veerkracht en vrolijkheid.

Begin 2018 is een document gepubliceerd Eerste Hulp bij Vrolijkheid, bedoeld om de programmacoördinatoren en andere teamleden praktisch inzicht te bieden  in de dagelijkse manier van werken bij Stichting de Vrolijkheid en de wijze waarop dit werk zich verhoudt tot de missie, visie en kernprincipes van de organisatie.

Het document is hier in het Nederlands te downloaden.

Gerelateerd