26 juni 2018

Best practice: Taalmaatjes

Geschreven door Michel Peters

Project van gemeente Oosterbeek

Het Diaconaal Platform Renkum is opgericht door Fedde Makkinga vanuit de PKN Oosterbeek in 2016. Het is een zelfstandig orgaan, los van de Raad van Kerken. Alle diaconieën participeren. Het Platform komt vier maal per jaar bij elkaar en heeft eigen projecten zoals een gezamenlijke collecte voor een plaatselijk doel (in 2017 de Hospices). Onderwerpen: vermelding adressen op de Sociale kaart gemeente Renkum, oprichten van een Diaconaal Noodfonds Renkum voor schrijnende gevallen, kerstpakketten, vluchtelingen en Taal café. Voor vluchtelingenzaken werkt de DC samen met Vluchtelingenwerk Nederland en met het Diaconaal Platform

Het idee van het project taalmaatjes is om de mensen die de Nederlandse taal niet willen of kunnen spreken, toch Nederlands te laten leren door met ze uit gaan. Je kiest je taalmaatje en dan ga je met die persoon samen naar de museum, bibliotheek, film, ziekenhuis, gemeente. Je gaat met je maatje wandelen in het park of gewoon bij elkaar  op bezoek.

Jullie zijn voortdurend op pad: naar de tandarts, naar de winkel, naar de school voor de kinderen of naar de maatschappelijk werk. Maar soms gaan jullie nergens naartoe, want jullie hebben genoeg om te leren in je eigen kamer, huis.

Een andere manier kan zijn: je wordt taalmaatje met een student. Er zijn heel erg veel studenten die in de stad Wageningen wonen (rond 50000 uit diverse landen). Daar kun je studenten met Nederlandse  taal helpen.

Gerelateerd