4 juli 2018

Best practice: Kruispunt (Arnhem)

Geschreven door Michel Peters

Kruispunt (Arnhem) is een kleine oecumenische organisatie (https://stichtingkruispunt.nl/activiteiten/)

Stichting Kruispunt Arnhem werd opgericht op 15 maart 1995; het is nu een onafhankelijk orgaan. Regelmatig is er contact met de Raad van Kerken en met kerken in de regio, en ook met de gemeente Arnhem.

Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.

Een belangrijk middel voor gastvrijheid is het organiseren van activiteiten die dienen als ontmoetingsmogelijkheden. Iedere werkdag is er een ochtend inloop en een inloop in de namiddag/begin van de avond voor bezoekers die tegen een geringe vergoeding een maaltijd kunnen gebruiken. Ook zijn er computers waarvan gebruik gemaakt kan worden. Elke zaterdag is er een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd.

Tijdens de inloop is een van de 3 pastores aanwezig om aandacht te geven aan de bezoekers, voor een goed gesprek of praktische adviezen. Ook besteden zij veel tijd aan pastoraat op straat en bezoeken mensen thuis, in opvang, ziekenhuis, gevangenis of andere instellingen. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd voor bezoekers over geloven en wat dat voor hen betekent.

Het gemeentelijk beleid ‘Minder opvang, beter leven’ zorgt voor grotere uitstroom uit de opvangvoorzieningen naar zelfstandige woonruimte. Maar daarmee hebben mensen nog niet hun thuis gevonden in de samenleving. Een huis is niet automatisch een thuis. Nieuwe sociale contacten, verbindingen in de buurt en een goede dagbesteding komen niet zomaar aanwaaien. Onze mensen helpen de bezoekers daarbij desgewenst.

Steeds meer instanties weten ons te vinden als een plek waar hun doelgroep geregeld komt. Zijn ze het contact met een cliënt verloren dan melden ze zich in toenemende mate bij ons. Vaak duikt de cliënt bij ons op en als hij/zij wil zorgen wij weer voor contact met de instanties. Dat is meestal niet eenvoudig. Mensen zijn vaak hun vertrouwen in de samenleving en instanties helemaal verloren en als na kortere of langere tijd (soms wel een jaar) het contact hersteld wordt stemt dat tot grote tevredenheid bij ons.

Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers en financiële giften. Veel werk wordt gedaan door de vrijwilligers. Zij zorgen voor de koffie en de thee, het opruimen na afloop en bieden een luisterend oor aan de bezoekers.

Dan zijn er nog de vrijwilligers van de vele kookgroepen van verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties, die tevens de kosten van de maaltijden betalen. Elke dag koken zij met 3-4 mensen een maaltijd voor zo’n 40 personen!

Reken even mee: 40 vrijwilligers op de werkvloer, 25 kookgroepen x 3 à 4 vrijwilligers, 7 bestuursleden, dat zijn toch al meer dan 120 vrijwilligers!

Via collectes en acties vanuit een groot aantal kerkgemeenschappen uit de wijde omgeving ontvangen wij jaarlijks gelden, die gebruikt worden om de kosten van de opvang te financieren. Ook doen wij elk jaar een beroep op fondsen en instellingen.

Niet onbelangrijk zijn de bedragen die we jaarlijks van particulieren ontvangen. Het is goed om te merken dat er zoveel mensen zijn die oog hebben voor de situatie waarin dak- en thuislozen zich bevinden.

Gerelateerd