26 juni 2018

Best practice: The Action 2019

Geschreven door Michel Peters

Betrokkenheid bij dit project van remonstrantse gemeente Leeuwarden

Na succesvolle edities in 2017 en 2018 organiseert Solidair Friesland samen met de Sint-Vitusparochie ook in 2019 The Action in Leeuwarden. Op donderdag 4 en vrijdag 5 april doen bijna 400 jongeren van scholen, ROC, inburgering en kerkelijke jongerengroepen en studentenverenigingen mee. Nieuw is dat dit jaar voor het eerst in Sneek The Action georganiseerd wordt door Solidair Friesland, ROC Friese Poort en St. Present. Op dinsdag 16 april doen hier 100 à 150 jongeren mee.

The Action laat jongeren zien dat het lijdensverhaal van Jezus ook perspectief geeft op opstanding, op bevrijding. Jongeren gaan eerst naar kerken in Leeuwarden om uitleg te krijgen over het lijdensverhaal en wat er gedaan wordt op diaconaal gebied. Vervolgens gaan ze in kleine groepjes (5 à 10 personen) op bezoek bij een diaconale of sociale organisatie, instelling of werkgroep. Daar maken zij actief kennis met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp.

Op donderdagavond 4 april staat The Action open voor jongeren van studentenverenigingen, kerkelijke jongerengroepen en individuele geïnteresseerden. We beginnen de avond om 17:30 uur met een gezamenlijke maaltijd in het Titus Brandsmahuis (Bonifatiusplein 21A, Leeuwarden). Van harte welkom!

Gerelateerd