26 juni 2018

Best practice: Alkmaar Freedom House

Geschreven door Michel Peters

Betrokkenheid bij dit project van de  remonstrantse gemeente Alkmaar

In Alkmaar worden in twee AZC’s (Asielzoekerscentra) vluchtelingen opgevangen die door oorlogsgeweld en vervolging in Nederland asiel hebben aangevraagd. Zij hebben al dan niet al een tijdelijke verblijfsstatus. Dit gaat om de locaties aan de Picassolaan en Robonsbosweg.

De Alkmaarse Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om, samen met de inwoners van Alkmaar, een informele ontmoetingsplek in de Vrijheidskerk te creëren voor vluchtelingen uit de twee AZC’s in de stad. Dit doen we onder de naam Alkmaar Freedom House. Vrijwilligers van remonstrantse gemeente Alkmaar zijn actief in dit project.

Welkom in de Vrijheidskerk om samen met Alkmaarders vrijheid beleven, waar de koffie en thee al klaarstaat. Dit is dé plek voor vluchtelingen waar verhalen en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. Daarnaast kan er meer geleerd worden over de Nederlandse taal en cultuur in ons taalcafé. Het taalcafé wordt geleid door onze vrijwilligers, die op hun beurt met workshops worden ondersteund door Bibliotheek Kennemerwaard. Maar onze vrijwilligers staan ook klaar voor hulp in praktische zin en voor geestelijke steun (professioneel begeleid). Op deze manier fungeert de Vrijheidskerk met haar project Alkmaar Freedom House als voorportaal voor de stad Alkmaar en omgeving om vluchtelingen de kans te bieden hun leven hier zo soepel mogelijk van start te laten gaan. Want iedereen verdient immers een waardig bestaan.

Alkmaar Freedom House in de Vrijheidskerk is ’s middags open op maandag tot en met vrijdag van 14.00-16.00 uur.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Alkmaarse kerkelijke en geestelijke instellingen, maar ook door andere lokale verenigingen, particulieren en fondsen. Meer en brede financiële steun is noodzakelijk. Ook úw bijdrage is gewenst. Eventuele bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL77INGB0002685243 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken, onder vermelding van ‘Vluchtelingenproject Vrijheidskerk’. Wij zijn u zeer dankbaar!

Gerelateerd