Geef geld

geld

Helaas werken de acceptgirokaarten die u begin maart 2017 kreeg toegestuurd niet. Wilt u a.u.b. digitaal (per computer) geld overmaken naar onderstaand nummer – het nummer is correct – of een eigen overschrijvingskaart gebruiken?  Excuses voor het ongemak, dank voor uw gift. 

Remonstranten geven

Eén keer per jaar vraagt Geloof en Samenleving aan alle remonstranten om een financiële donatie te doen bestemd voor het landelijke diaconale werk.  In 2015 bracht deze actie een bedrag op van ruim 67.000 euro. Geloof en Samenleving  besteedt dat geld aan het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van remonstrantse gemeenten, met name op het terrein van vluchtelingen en klimaat.  Ook besteden wij dat geld aan goede doelen in binnen- en buitenland. In de jaarrekening ziet u hoe wij dat geld hebben besteed.

Uw bijdragen blijven welkom!

Het bankrekeningnummer van Geloof & Samenleving is  NL69TRIO0777822784