Geef geld

geld

Remonstranten geven

Eén keer per jaar vraagt Geloof en Samenleving aan alle remonstranten om een financiële donatie te doen bestemd voor het landelijke diaconale werk.  In 2019 bracht deze actie een recordbedrag op van bijna 75.000 euro. Geloof en Samenleving  besteedt dat geld aan het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van remonstrantse gemeenten, met name op het terrein van vluchtelingen en klimaat.  Ook besteden wij dat geld aan goede doelen in binnen- en buitenland. In de jaarrekening ziet u hoe wij dat geld hebben besteed.

Uw bijdragen blijven welkom!

Het bankrekeningnummer van Geloof & Samenleving is  NL 69 TRIO 0777 8227 84