22 mei 2024

Dirk Zijlstra helpt vluchtelingen in Griekenland 3

Geschreven door Dirk Zijlstra
Actueel Mario Fornasari via Flickr Dirk Zijlstra helpt vluchtelingen in Griekenland 3

Vorige week was er een delegatie van de Diakonie uit Württemberg op bezoek. Dat is een grote welzijnsorganisatie van de protestantse kerken in Württemberg en gevestigd in Stuttgart. Het is een overkoepelende organisatie en die zet zich in voor mensen met een handicap, werklozen, daklozen, vluchtelingen en nog veel meer. Voor NAOMI financieren ze het sociaal werk. Er was een heel programma voor ze opgesteld en ik was uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal programmaonderdelen.

Op woensdag was er een excursie naar twee organisaties. De eerste organisatie was IHA (Intereuropean Human Aid Association). IHA werd in september 2015 opgericht als platform om vrijwilligersinspanningen te coördineren die helpen bij humanitaire noodsituaties van vluchtelingen op de Balkanroute. IHA heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een vrijwilligersorganisatie met een focus op Noord-Griekenland, waar het sinds begin 2016 continu aanwezig is. Eerst gingen we met een minibus naar het magazijn, buiten Thessaloniki. Bobby leidde ons rond en vertelde over het werk daar. Het magazijn fungeert als logistiek knooppunt voor andere organisaties die met vluchtelingen in Noord-Griekenland werken, en ondersteunt duizenden mensen in nood.

Daarna ging de reis naar het gemeenschapscentrum (ook van het IHA) dat is gevestigd in het kleine dorpje Lagadikia, op korte afstand van een nabijgelegen kamp. Het is een ruimte voor leren, culturele uitwisseling en gemeenschapsvorming en een plek waar mensen weten dat ze altijd welkom zijn.

Vluchtelingen op zichzelf aangewezen

Deze ondersteuning in Griekenland is nodig omdat de situatie van vluchtelingen op het vasteland ronduit slecht is. De Griekse regering voert een steeds strenger migratiebeleid. Erkende vluchtelingen en mensen die afgewezen zijn krijgen nauwelijks ondersteuning van de staat. De leefomstandigheden in de kampen zijn slecht. Er is onvoldoende toegang tot medische zorg, voedsel en onderwijs. Erkende vluchtelingen moeten zichzelf kunnen redden. En het duurt maanden voordat een vluchteling zich kan registreren.

’s Middags ging de bus naar Arsis, dat is een NGO (niet-gouvernementele organisatie) gespecialiseerd in de sociale ondersteuning van jongeren die in moeilijkheden of gevaar verkeren. Wij waren op bezoek in Oraiokastro, nabij Thessaloniki. Daar is een opvang voor minderjarigen en richt zich op kinderen en adolescenten die het slachtoffer zijn van verwaarlozing, misbruik, illegale handel en mensenhandel en kinderen die risico lopen vanwege familie- of sociaaleconomische omstandigheden. Het biedt onderdak aan jongens van 5 tot 12 jaar en meisjes van 5 tot 18 jaar. Het wordt bemand door een maatschappelijk werker, een psycholoog, maatschappelijk werkers en een netwerk van vrijwilligers. Het wordt mede gefinancierd door van het Ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Welzijn.

Ik blijf het zeggen: wat mooi dat er organisaties en mensen zijn die zich inzetten voor vluchtelingen. Dat is de hoop voor deze wereld.

Vluchtelingebeleid thuis

Ondertussen werd in Nederland een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd voor een nieuw kabinet. Voor de mensen op de vlucht wordt het slechter in Nederland. Het is crisis zeggen ze en ja dan kun je vergaande maatregelen treffen. Hoop zeggen van hun gesloten akkoord. Nee dit heeft niets met de Bijbelse hoop te maken. Mijn Bijbel vertelt een ander verhaal over vluchtelingen. De voorstellen zijn werkelijk om ons voor te schamen. Waar is de barmhartigheid en de Bijbelse boodschap over migranten? En hoe zit het ook alweer met de mensenrechten? Mensen hier vragen mij er naar en begrijpen niet dat Nederland nu zo rechts is geworden. Ik kan alleen maar zeggen dat het te maken heeft met de vreemdeling die niet welkom is. En dat ik daarom wel kan huilen.

Op 6 juni mogen we stemmen voor het Europees Parlement. Bij wat googelen naar reacties op het regeerakkoord kwam ik een publicatie “Populism from a Human Rights Perspective van het CEC (Conference of European Churches) tegen waarin de aandacht wordt gevestigd op de vele manieren waarop religieuze gemeenschappen al deel uitmaken van een bredere alliantie om de populistische dreiging te bestrijden. Dat kun je downloaden, een bestand van ruim 300 pagina’s. Overigens heb ik het nog niet gelezen, maar de redacteuren van het boek benadrukken: “Ons geloof roept ons op om alle mensen te dienen, ongeacht of ze het delen of niet. Onze kerken zijn diaconaal, niet alleen in sociaal werk maar ook in hun publieke missie. Opkomen voor mensenrechten en vrijheid van godsdienst of overtuiging maakt deel uit van die publieke opdracht.” Onze Raad van Kerken is aangesloten bij het CEC.

Dit lijkt mij een mooie oproep om te gaan stemmen en om door te gaan met onze inzet voor de vluchtelingen. En hier in Griekenland zie ik er fantastische voorbeelden van, ook onder hele moeilijke omstandigheden. Waarschijnlijk zullen we in Nederland straks ook nog meer moeten doen voor de vluchtelingen.

Wat heb ik gedaan hier?

Deze week hebben we de begroting 2024 afgemaakt. In plaats van een groot spreadsheet ontvangen de donerende organisaties nu een samenvatting met een toelichting en in de bijlage de meer gedetailleerde cijfers. We gaan dit ook met de staf van Naomi bespreken. We gaan nog verder sleutelen aan de opzet van de rapportages en aan het opstellen van een meerjarenbegroting. Daarnaast is er nog meer werk aan de winkel. We willen kijken naar de balansgegevens, meerjarenbegroting en tussentijdse rapportages. Het is soms wat lastig omdat er ook een productielijn is van kleding. En dan is sprake van voorraad van kleding, halfproducten, materialen en de waardering daarvan. Ik ben hier nog twee weken omdat ik 4 juni weer naar huis ga, maar heb beloofd ook thuis te blijven meewerken. Verder kan ik dan mooi stemmen op 6 juni voor het Europees Parlement en 8 juni aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Kerk, waar onder andere de begroting van Geloof & Samenleving wordt vastgesteld. Ik ben penningmeester van Geloof & Samenleving.

NAOMI shop

Ik herhaal nog een keer de mogelijkheid van het kopen van textiel producten van NAOMI. Er zijn gelukkig wat bestellingen gedaan, maar er kan nog wel wat bij. Ik hoop dat ik een extra koffer mee kan brengen naar Nederland. Zo’n prachtige T-shirt wil je deze zomer toch dragen en NAOMI wordt er mee ondersteunt. De bestellingen dienen wel voor 30 mei binnen te zijn.

Omdat de verzenkosten naar Nederland zijn erg hoog, voor een T-shirt bijna € 12,–, kun je het via mij bestellen en neem ik het mee naar Nederland. Ben je geïnteresseerd ga dan naar de website (shop.naomi.gr) en als je iets wilt bestellen geef dat aan mij door. (met de maat en kleur). Het kan zijn dat een artikel niet in voorraad is (out stock). Ik heb hier afgesproken dat de betaling ook via mij gaat. Ik verzoek je dan het bedrag over te maken op NL25 TRIO 2300 4399 48 t.n.v. D. Zijlstra, o.v.v. Naomi. Ik reken dan af met NAOMI.

Hartelijke groet,

Dirk Zijlstra

Over Dirk Zijlstra

Dirk Zijlstra

Dirk Zijlstra is penningmeester van Geloof en Samenleving

Gerelateerd