COP21

Eind november/begin december 2015 werd in Parijs de ‘International Conference on Climate Change’ gehouden.

Deze belangrijke bijeenkomst, meestal aangeduid met COP21, werd boven verwachting afgesloten met een internationaal breed ondersteunde set afspraken, een Verdrag.
Het Verdrag is in werking getreden nadat in april 2016 bij de Verenigde Naties de ondertekening plaatsvond door 177 landen.

  • Doel is een zo snel mogelijk einde aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Halverwege de 21e eeuw moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen.
  • De opwarming van de aarde moet worden beperkt. De wereldwijde stijging van de temperatuur moet in 2100 beperkt zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de opkomst van de industrie. Er wordt gestreefd om die stijging met 2°C te verlagen tot 1,5 graad.
  • Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd.  De eerste controle vindt plaats in 2023.
  • Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden met geld helpen hun uitstoot te verminderen. Elk jaar moet er 91 miljard euro beschikbaar worden gesteld.

Interessante achtergrond-informatie is onder anderen:

  • de officiële versie van verdrag
  • Een verslag van de Conferentie door Marijke van Duijn vanuit de Werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland
  • De officiële website van COP21, waar ook is te vinden wat de beoogde vervolgstappen zijn.
  • Een speciale Wiki-pagina met goede informatie
  • Een ‘Discussienotitie‘ van de hand van vier Nederlandse deskundigen met als titel: “De klimaatdoelstelling van Parijs: Wat betekent een maximale temperatuurstijging van “ruim beneden 2 graden en streven naar anderhalve graad”?”

In november 2016 zal in Marrakech in Marokko een vervolgconferentie (COP22) plaatsvinden.