21 januari 2016

In Amersfoort staat een groene kerk

Geschreven door Onno Oeseburg

Het klimaatakkoord van Parijs betekent het einde van het tijdperk van olie, kolen en gas: ‘elke euro nu nog besteed aan fossiele brandstoffen is een verloren euro’, zo stelt Milieudefensie, ‘maar de ambitie moet omhoog want ondanks de beloften stevenen we af op drie procent opwarming.’ De klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs zien velen als een succes. Veel knopen zijn doorgehakt. Vergeleken met de conferentie in Kopenhagen heerste er een totaal andere sfeer. Alle landen waren ervan overtuigd, dat voor het overleven van de mensheid vergaande maatregelen nodig zijn, zoals het tegengaan van de klimaatverandering, van opwarming van de aarde en van verlies aan biodiversiteit. Problemen blijven er. De lasten tussen arme en rijke landen zijn niet eerlijk verdeeld en megavervuilers als luchtvaart en containerscheepvaart zijn buiten schot gebleven. Allemaal grote vraagstukken, waar wij op het eerste gezicht weinig invloed op hebben.

Een groene kerk begint bij jezelf

De Johanneskerk in Amersfoort (een samenwerkingsgemeente van Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijzinnig Protestanten) draagt in het klein bij aan het bestrijden van het opwarmen van de aarde en aan goed rentmeesterschap. Wij zijn een Groene Kerk geworden. De Groene Kerken is een club waarbij alle religieuze gemeenschappen die duurzaamheid en de vergroening van de eigen gemeenschap nastreven, zich kunnen aansluiten, ongeacht het instapniveau van ‘groen-zijn’. Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren.

De Johanneskerk zette op de startzondag in september 2014 voor het seizoen 2014/2015 het thema ‘duurzaam bezig zijn’ op de agenda. In oktober 2014 stelde de werkgroep De Groene Johannes aan de kerkenraad voor om de Johanneskerk aan te melden bij de Groene Kerken Actie. In november 2014 schroefden wij het bordje ‘Wij zijn een Groene Kerk’ op de muur van de kerk. Je kunt met duurzaamheid alle kanten op, je moet oppassen om niet te verzanden. Daarom vraagt de Groene Kerkenactie om er jaarlijks minimaal één groene stap bij te zetten. Dat geeft perspectief.

Creatief, creatiever, creatiefst

Vóór 2015 gebeurde er al veel duurzaams in de kerk, zoals het gebruik van Fairtrade koffie, thee en suiker; schoonmaken met Ecover, eco-toiletpapier, gescheiden afvalinzameling en er was recent al een energiezuinige verwarmingsketel aangeschaft. De Groene Johannes heeft in 2015 het volgende bereikt:

  • er zijn maandelijkse stukjes in de maandbrief, onder andere over de ecologische voetafdruk;
  • er zijn twee themadiensten geweest (warmetruienzondag en scheppingszondag);
  • de inkoop van ecologische producten wordt nog scherper gedaan, en de afvalscheiding wordt nu veel duidelijker dan voorheen op de afvalbakken aangegeven;
  • de dames van de bloemendienst hebben in de periode mei-oktober in totaal dertien keer voor een eigen-kweek en/of biologisch boeket weten te zorgen;
  • er worden bij het stuk gaan van lampen, consequent led-lampen in gebruik genomen. Eind 2015 stortte de energieleverancier een bedrag van vele honderden euro’s terug op de rekening!

Maar we zijn er nog niet

In 2016 wil de Johanneskerk nog groener worden! Zo willen we samenwerken met andere kerken en/of moskeeën in Amersfoort, hoe kunnen we elkaar helpen. Verder kunnen we nog zuiniger zijn met energie, denken we. Wat kan de kerk doen met zonne-energie bijvoorbeeld. Bij de maandelijkse Johannesmaaltijd en het jaarlijkse Johannesweekend willen we vaker vegetarische maaltijden presenteren. Kan er meer groen rondom de kerk komen? Kunnen we samen met de penningmeester groener beleggen? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe kunnen we de jongeren en de kinderkring meer betrekken bij duurzaamheid?

Het is niet alleen mooi om een steentje bij te dragen, maar ook nog leuk en uitdagend. Wie doet er mee?

Over Onno Oeseburg

Onno Oeseburg

Onno Oeseburg is lid van Geloof en Samenleving, het diaconale orgaan van de Remonstranten, en gemeentelid in Amersfoort.

Gerelateerd