Katern Geloof en Samenleving

Geloof en Samenleving geeft twee keer per jaar een blad uit waarin zij artikelen plaatst over de diaconale thema’s die centraal staan en over de projecten die worden gesteund. Alle Remonstranten ontvangen dit blad, het wordt bijgevoegd bij de AdRem van september en van januari.