Verdieping

20 juni 2022

Behandel mensen in vreemdelingedetentie niet als criminelen

Geloof en Samenleving heeft in 2022 weer een subsidie van 10.000 euro toegekend aan het Meldpunt Vreemdelingendetentie van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). Michel Peters sprak met Revijara Oosterhuis, coördinator van dat meldpunt. ‘Het Meldpunt Vreemdelingendetentie bestaat sinds 2010. Het is vooral een gratis telefoonnummer voor mensen zonder verblijfsvergunning die zich in vreemdelingendetentie bevinden. Dat.. Lees verder

18 februari 2020

Soms is je leven een lichtpuntje voor een ander, zomaar!

Het miezert. De fel gele forsythia  steekt schijnheilig af tegen de donkere lucht. Ik laat de hond uit. De strakgespannen lijn verraadt de verhouding tussen hem en mij. Symbool voor mijn worstelende omgang met het leven van dit moment. Ik ben mistroostig… Lees verder

1 maart 2016

God is een vraag aan de mens

Humanisme staat voor mij niet gelijk aan atheïsme,” zegt filosoof Laurens ten Kate, “ik wil religie niet bestrijden of een alternatieve kerk aanbieden. Humanisme is de vraag naar wie de mens is en die vraag deelt ze met religieuze tradities… Lees verder

18 februari 2016

Preek van de week: mijn God gelooft in mij

Toen de Remonstranten in 2014 het plan opvatten voor een reclamecampagne, had ik daar grote moeite mee. Reclame maken voor je eigen clubje, dat vond ik niet alleen zeer on-remonstrants, ik vond het eigenlijk voor geen enkel kerkgenootschap passend. Toen de inhoud van de campagne bekend werd: de posters met de uitspraken over ‘Mijn God…’.. Lees verder