12 april 2023

Fantastisch bedrag in 2022!

Geschreven door Michel Peters

Ook in 2022 droeg u Geloof en Samenleving een warm hart toe. In totaal ontvingen wij een bedrag van €72.195,- . Onze hartelijke dank voor alle giften, groot en klein. Wij hopen dat u ons werk wilt blijven steunen. Graag laten wij u weten hoe wij dat geld besteed hebben.

  • De Stichting Solidair Friesland, waarmee de diaconie van gemeente Leeuwarden goede banden onderhoudt, ontving aan het begin van het jaar € 15.000,- ter ondersteuning van hun werk voor Oekraïense en andere asielzoekers in de provincie.
  • Stichting iMMO ontving wederom € 10.000,- ten behoeve van forensisch medisch onderzoek bij vluchtelingen, in geval het nodig is om aan te tonen dat er sprake is geweest van marteling en/of ander ernstig geweld.
  • Ook de stichting NAOMI die vluchtelingenhulp verzorgt in Noord-Griekenland is al een oude bekende; de nood is daar nog steeds hoog. Zij ontvingen een bedrag van
    € 30.000,-.
  • Het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) is ook weer een van de begunstigden; onze bijdrage was € 10.000.
  • Een aantal commitments zijn we in 2021 aangegaan voor drie jaar. Refugee Project Maastricht van deStichting Oecumenische Studentenecclesia Maastricht ontving voor het tweede jaar een bedrag van € 5.000,-. Ook CCME (Churches Commission on Migrants in Europe) in Brussel, een koepel van Europese kerken die samenwerken ter bescherming van migranten en vluchtelingen, ontving voor de tweede keer een bedrag van € 10.000.
  • In het vorige nummer van dit blad schreven wij over het EAPPI – programma van de Wereldraad van Kerken, een waarnemersprogramma in Israël en Palestina. In 2022 steunden wij dit initiatief met een bedrag van € 11.000.
Foto Kasia Strek
  • Over het werk van de Stichting Ocalenie in Polen treft u in dit blad informatie aan. Zij ontvingen een bedrag van € 10.000, – van ons.
  • De Bavokring, een basisschool in Rotterdam, ontving van ons € 2800,-, waarmee zij deze winter sjaals en mutsen voor al hun leerlingen hebben gekocht. U leest er alles over in dit blad.

Gerelateerd