Remonstranten

9 september 2019

Diaconaat wezenlijk voor kerkzijn

Diaconaat is om het in klassieke woorden te zeggen de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Deze woorden geven aan dat het bij de inzet vanuit geloofsgemeenschappen voor mensen in materiële, sociale, fysieke en psychische nood gaat om een intense betrokkenheid op mensen (barmhartigheid) en om aandacht voor maatschappelijke en politieke verhoudingen die deze noden oproepen (gerechtigheid)… Lees verder

7 mei 2019

Kennismaking met onze diaconaal werker

Per 1 januari 2019 is Julia Shamojan als diaconaal werker voor G&S aangesteld. Zij is afkomstig uit Georgië en groeide op in een Georgisch-Orthodox gezin onder een communistisch regime. Haar vader en opa waren geestelijk leiders en werden om die reden vervolgd… Lees verder

7 mei 2019

Het geeft voldoening om mensen te helpen

Peter van Oort is bijna 17 jaar en zit in 5VWO. Hij volgt het Technasium van het Calscollege in Nieuwegein. Een jaar geleden ging hij eens mee met zijn zus Iris naar de Klub, de jongerengroep van de Remonstranten in de Geertekerk Utrecht… Lees verder

7 mei 2019

Op pad met Antoinette Baan

Biologe Antoinette Baan (78) is verbonden aan de remonstrantse gemeente in Eindhoven. Elke dag gaat ze met haar hondje Saffie naar buiten en maakt een wandeling door de ‘parken’ van de stad. Dat deze wandelingen soms wat langer duren dan gepland neemt ze voor lief… Lees verder

7 mei 2019

Bread Way Theatre Band, een verhaal van veerkracht en hoop

Er zijn zo’n 200 mensen aanwezig in de zaal. Opgewonden gezichten bepalen het beeld. Wat gaan de kinderen op het podium doen? Sommige mensen filmen het schouwspel. Er wordt gelachen, af en toe knikt iemand instemmend. Na afloop is het applaus luid. De kinderen glimmen van trots… Lees verder

19 november 2018

Ode aan de Synode? Liever: nederlaag voor het religieus-humanisme

In ‘Dordt voor dummies’ besteedt Trouw (Verdieping 9 november jl) aandacht aan de start van de Dordtse Synode in 1618. Het artikel doet geen recht aan wat er op het spel stond: het oordeel over een humaniserend christendom… Lees verder