2 juni 2016

Arnhem voor vluchtelingen

Geschreven door Marieke Fernhout

Januari 2016
Begin september werd Arnhem verrast door het bericht dat er ruim 400 vluchtelingen gehuisvest zouden worden in de voormalige Koepelgevangenis. Binnen een dag zaten we met 23 (!) vertegenwoordigers van verschillende instanties om tafel: moskeeën, kerken, vrijwilligersorganisaties, scholen, het Leger des Heils en de gemeente Arnhem.

Binnen een uur was het platform ‘Arnhem voor Vluchtelingen’ opgericht met een kernteam van vier coördinatoren (voor o.m.  vrijwilligers en de diverse media). Het resultaat is een geoliede machine die alle ideeën, acties en initiatieven van betrokken Arnhemmers in kaart brengt en up-to-date houdt, mensen met elkaar verbindt en bovenal: zich inzet om voor de vluchtelingen iets van een ‘thuis’ te creëren.

Diner bij de buren

Eén van die initiatieven is ‘Diner bij de buren’. Vluchtelingen die weer eens in een ‘gewoon’ gezin willen eten kunnen zich hiervoor aanmelden en die ‘gewone’ gezinnen zijn er in diverse soorten en maten. De Parkstraatgemeente in Arnhem is hier meteen ingesprongen en zo hebben we nu twee keer gekookt voor een groep van twaalf mannen, met elkaar gegeten, de afwas gedaan, geschaakt (wat zij vele malen beter kunnen dan wij J), gesjoeld en backgammon gespeeld. De ontmoetingen en gesprekken zijn zonder uitzondering bijzonder. Bij het laatste diner zat ik naast een Syrisch-katholieke man uit Homs, die vertelde over de bombardementen en pater Frans van der Lugt, die hij goed had gekend. Wat kwamen de beelden die we op TV hadden gezien toen dichtbij…Het merendeel van deze mannen is hoger opgeleid en spreekt een aardig mondje Engels. We probeerden elkaar over en weer wat Arabisch en Nederlands bij te brengen, waarbij onze gemeenschappelijke g-klank goed van pas kwam!

Verveling

Na het diner en de koffie worden de mannen weer teruggebracht naar de Koepel en ook daar komt de werkelijkheid van een leven als vluchteling schrijnend dichtbij. Twee mannen in één cel, die natuurlijk niet op slot gaat, maar toch een cel blijft. In deze kleine ruimte moeten ze het met elkaar zien te rooien en naarmate de tijd verstrijkt, wordt verveling een dreigende factor. Natuurlijk, er worden allerlei activiteiten georganiseerd, van bootcamp tot muziek maken, van schaakwedstrijden tot Nivon-natuurwandelingen – Arnhem voor Vluchtelingen heeft nu zo’n 900 vrijwilligers in zijn database staan en op 420 vluchtelingen is dat een indrukwekkend en hartverwarmend aantal – maar deze mannen leven feitelijk in niemandsland. Ze zijn weggevlucht uit hun vaderland, met goede redenen, maar voordat ze de Nederlandse ‘molen’ door zijn gaat er veel tijd overheen. Tijd, waarin ze feitelijk weinig tot niets kunnen doen en etentjes zoals bij ons in de Parkstraatgemeente een groot feest zijn.

Gruwelen

Er zijn zoveel beelden van de gruwelen in Syrië die wij in de westerse media niet te zien krijgen, we kunnen ons nauwelijks een reëel beeld vormen van de dreiging waarmee de mensen daar dagelijks leven. En Syrië – het moet zo’n mooi land zijn (geweest). Zo oud, met een beschaving die duizenden jaren teruggaat, toen ‘wij’ hier nog in berenvellen liepen. Een land waar, voordat er burgeroorlog was en IS zijn onvoorstelbaar wrede opmars begon, moslims, christenen én atheïsten (want die zijn daar ook gewoon) naast en door elkaar leefden.

Remonstranten helpen

Ik hoop dat dit laatste mede een oproep mag zijn aan alle Remonstrantse en samenwerkingsgemeenten om in hun eigen woonplaats te sonderen wat er gedaan kan worden voor deze medemensen, en/of wat er al georganiseerd wordt waarbij u kunt aanhaken. Dat is vaak meer dan u denkt en ook voor kleine gemeenten haalbaar!

  • Voor Arnhemse informatie kunt u contact opnemen met Henk Zwiers, e-mail henk.zwiers@gmail.com.
  • Voor algemene tips en ideeën kunt u terecht bij Eva Heezemans (lid voormalige projectgroep Ongedocumenteerden en lid taakgroep Vrede), e-mail evamarieleonie@gmail.com en/of bij Thijs Heering (lid voormalige projectgroep Ongedocumenteerden en bestuurslid Geloof & Samenleving), e-mail jmheering@kpnmail.nl – en natuurlijk bij ondergetekende.

 

Marieke Fernhout, Predikant Parkstraatgemeente

 

 

 

 

Gerelateerd