Blog

28 juni 2018

Vakantiegeld delen

In de maand mei ontvangen veel werkende mensen in Nederland vakantiegeld. Met de stijgende welvaart gaan we soms wel meerdere keren per jaar op vakantie. Maar dat vakantieplezier is niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen in Nederland zijn gewoonweg te arm om met vakantie te kunnen gaan… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Taalmaatjes

Het Diaconaal Platform Renkum is opgericht door Fedde Makkinga vanuit de PKN Oosterbeek in 2016. Het is een zelfstandig orgaan, los van de Raad van Kerken. Alle diaconieën participeren. Het Platform komt vier maal per jaar bij elkaar en heeft eigen projecten zoals een gezamenlijke collecte voor een plaatselijk doel (in 2017 de Hospices)… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Aanloophuis van de gezamenlijke kerken

De doelstelling van het Aanloophuis is: Beschikbaar zijn voor de medemens die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: The Action 2019

Na succesvolle edities in 2017 en 2018 organiseert Solidair Friesland samen met de Sint-Vitusparochie ook in 2019 The Action in Leeuwarden. Op donderdag 4 en vrijdag 5 april doen bijna 400 jongeren van scholen, ROC, inburgering en kerkelijke jongerengroepen en studentenverenigingen mee… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: ‘Geef je oude VVV-bonnen weg!’

Willie Griek van de Diaconie Doesburg werd gebeld door iemand die zei dat ze de 8 VVV-bonnen schonk aan de diaconie met de bedoeling ze uit te delen aan leden die een extraatje konden gebruiken. Zij liet in het midden of het extraatje financieel, dan wel moreel bedoeld was… Lees verder

26 juni 2018

Best practice: Alkmaar Freedom House

De Alkmaarse Raad van Kerken heeft het initiatief genomen om, samen met de inwoners van Alkmaar, een informele ontmoetingsplek in de Vrijheidskerk te creëren voor vluchtelingen uit de twee AZC’s in de stad. Dit doen we onder de naam Alkmaar Freedom House. Vrijwilligers van remonstrantse gemeente Alkmaar zijn actief in dit project… Lees verder