25 januari 2024

Migration Bible

Geschreven door redactiegs

Foto thekirbster via Flickr

De onlangs uitgebrachte Migratiebijbel is alleen in het Engels verkrijgbaar omdat dat de belangrijkste taal onder de migranten is. In de introductie van deze bijbel staat dat de bijbel een boek is van, voor en door migranten. Van Genesis tot Openbaring is migratie een terugkerend thema in de bijbel.

Het aantal vluchtelingen is in tien jaar tijd verdubbeld naar 103 miljoen mensen in 2022. Verwacht wordt dat dit nog verder zal toenemen en daarom is migratie een belangrijk thema in het politieke debat en heeft dat volop aandacht van de media. Het doel van deze bijbel is om te onderzoeken wat deze te zeggen heeft tegen de migranten en gastheren en om verbindingen tussen deze beide groepen aan te moedigen.

Verhalen van migranten
Aan deze bijbel zijn verhalen van migranten toegevoegd. Hij is onder andere bedoeld voor mensen die hun eigen leven willen verbinden met het leven van migranten. Het biedt de lezers de mogelijkheid om de waarde van de theologie van migranten te ervaren, door te benadrukken dat alle christenen in zekere zin migranten zijn. Het versterkt de emancipatie van migranten door hen in staat te stellen hun plaats en doel te vinden in hun nieuwe omgeving. Het moedigt niet-migranten aan om  migranten te ontmoeten, waardoor begrip en medeleven tussen verschillende groepen mensen wordt bevorderd. Tot slot zegt de redactie dat deze bijbel migranten en niet-migranten verbindt als broeders en zusters en benadrukken ze de eenheid en gedeelde identiteit die alle gelovigen in Christus hebben.

Leesplannen
In de Migratiebijbel zijn leesplannen opgenomen. Zo kunnen we onze weg vinden met het oog op aan migratie gerelateerde onderwerpen zoals: migratie in de bijbel, het bouwen van bruggen, omgaan met cultuurverschillen en gastvrijheid die er toe doet. De leesplannen beginnen met een inleiding en vragen, daarna volgt een verwijzing naar het volgende bijbelgedeelte met steeds weer een toelichting. Een mooi voorbeeld is het leesplan over dat gastvrijheid er toe doet. Gastvrijheid is een uitdrukking van het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf. Deze bijbel neemt ons dan mee in het verhaal van Abraham en de drie vreemdelingen, Mozes die moest vluchten uit Egypte om zijn leven te redden, Ruth die op pad gaat om aren te plukken en de  ontmoeting tussen de drie wijzen en Jozef en Maria.

Verder zijn in de Migratiebijbel portretten opgenomen van migranten. Hun verhalen worden gecombineerd met de verhalen van de bijbelse migranten

Deze bijbel is zeer inspirerend. Het is een bemoediging om de opvang voor  migranten  beter en goed te regelen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met United Bible Societes
ISBN 978 90 891 2432 6

Dirk Zijlstra

Over redactiegs

redactiegs

De redactie van het katern van G&S bestaat uit Rachelle van Andel, Pieter Dronkers, Cobi Klappe, Chantal van der Putten en Dirk Zijlstra. Michel Peters voert de eindredactie.

Gerelateerd