15 februari 2024

81 maatschappelijke organisaties roepen Europarlementariërs op om tegen de schadelijke EU-migratiepact-wet te stemmen

Geschreven door Michel Peters
Inspiratie Freedom House via Flickr 81 maatschappelijke organisaties roepen Europarlementariërs op om tegen de schadelijke EU-migratiepact-wet te stemmen

Ondanks waarschuwingen van meer dan 50 maatschappelijke organisaties bereikten EU-wetgevers in december een politiek akkoord over het nieuwe migratie- en asielpact van de EU. Het akkoord is een voortzetting van tien jaar beleid dat heeft geleid tot een toename van het aantal schendingen van rechten in Europa. Bovendien zal het verwoestende  gevolgen voor het recht op internationale bescherming en groen licht geven voor misbruiken in heel Europa, waaronder raciale profilering, standaard de facto detentie en pushbacks.

Alles bij elkaar zullen de verordeningen een nieuw systeem voor “migratiebeheer” in de EU inluiden dat wordt gekenmerkt door:

  • De facto detentie aan de grens zonder uitzondering voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden, versnelde, ondermaatse procedures om asielaanvragen te beoordelen in plaats van volledige en eerlijke beoordelingen, en een nadruk op terugkeerprocedures met minder waarborgen.
  • Veel meer asielzoekers zullen in grensprocedures terechtkomen en, door de “juridische fictie van niet binnenkomen”, niet als op het grondgebied van de EU worden beschouwd, wat tot minder waarborgen zou leiden en het risico op mensenrechtenschendingen en pushbacks aan de grenzen zou vergroten. Zelfs niet-begeleide kinderen kunnen in grensprocedures worden vastgehouden wanneer de overheidsinstanties hen beschouwen als een “gevaar voor de nationale veiligheid of de openbare orde”. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat het langdurig vasthouden van grote aantallen mensen in grensgebieden leidt tot chronische overbevolking en onmenselijke omstandigheden, zoals is gebleken op de eilanden in de Egeïsche Zee.
Migrants and refugees arrive by dinghy behind a huge pile of life vests after crossing from Turkey to the island of Lesbos Greece, Sept. 10, 2015.
  • Door de uitbreiding van het ‘veilige derde land’-principe zullen mensen die asiel aanvragen niet-ontvankelijk worden verklaard en steeds vaker worden uitgezet naar landen buiten de EU op basis van een breed gedefinieerde band met die landen, waardoor het risico op refoulement toeneemt.  In het verleden kwam dit tot uiting in mislukte overeenkomsten zoals de EU-Turkije deal, waarbij de behandeling van asielaanvragen werd uitbesteed aan derde landen.
  • Bij gebrek aan veilige en regelmatige routes worden mensen die op zoek zijn naar veiligheid of middelen van bestaan gedwongen om steeds gevaarlijkere routes te nemen. dodelijkste  jaar ooit sinds 2015. Alleen al in het Middellandse Zeegebied werden vorig jaar meer dan 2.500 mensen als dood of vermist opgegeven, een cijfer dat slechts het topje van de ijsberg is. Het pact pakt dit niet aan en gaat in plaats daarvan door met het versterken van Fort Europa.

Wij, ondergetekenden, roepen de leden van het Europees Parlement op om het pact te verwerpen tijdens de komende LIBE-stemming. Het creëert een systeem waarbij het recht om asiel te zoeken in de EU ernstig wordt bedreigd en zal leiden tot een toename van mensenrechtenschendingen tegen mensen in heel Europa vanwege hun migratiestatus.

Onder andere Geloof & Samenleving en Kerk in Actie hebben deze oproep ondertekend.

Gerelateerd