3 april 2017

Zonnepanelen op een kerkdak in Hilversum

Geschreven door Onno Oeseburg

Tijdens de GroeneKerkendag op 8 oktober in Ede werd de honderdste Groene Kerk verwelkomd. Er waren naast de plenaire bijeenkomst diverse workshops. Eén workshop viel op en wel die over de Bethlehemkerk in Hilversum. Deze werkt d.m.v. van de ‘postcoderoos’ aan een duurzame en sociale samenleving. De officiële naam van de postcoderoos is: ‘Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwekking van energie’. Wijkbewoners leggen geld bij elkaar en vormen een coöperatie. De coöperatie sluit een recht van opstal met een dak-eigenaar voor twintig jaar. De zonnepanelen worden door de coöperatie geëxploiteerd en de opbrengst is, na inhouding van de kosten, voor de leden. De terugverdientijd is ongeveer 9,5 jaar. De zonnepanelen hebben een levensduur van ongeveer 20 jaar.

Dakeigenaar

In dit geval was het dakeigenaar de Bethlehemkerk waar de zonnepanelen geïnstalleerd zijn. De initiatiefnemers waren inwoners van postcodegebied 1215 in Hilversum. Zij zochten contact met de Bethlehemkerk en vroegen of de kerk dakeigenaar wilde worden. De reactie was positief en de initiatienemers konden aan de gang. Nieuwe banden met de buurt en de samenwerking met de kerk heeft geresulteerd in een nieuwe levende wijkvereniging. ‘Heikracht’ is de naam.

Tijdens een bijeenkomst in de Bethlehemkerk op 20 januari 2016 waren zo’n 95 buurtbewoners bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij verder ideeën ontwikkeld over wat zij in de wijk zouden kunnen doen om de wijk beter, leuker, mooier, gezelliger en duurzamer te maken. Zo kunnen de bewoners ook met elkaar in contact komen. Tijdens deze bijeenkomst zijn vijf themagroepen ontstaan die elk met hun thema verder aan de slag gaan. De thema’s zijn  sociaal, duurzaamheid, communicatie, jeugd en ruimtelijke ordening en groen.

Op 11 februari 2016 was het zover en konden deelnemers van postcodegebied 1215 hun stroom van de Bethlehemkerk betrekken.

Onno Oeseburg

Dit artikel is eerder verschenen in het katern G&S van maart 2017

Gerelateerd