30 maart 2021

Wat deden we nu precies in 2020?

Geschreven door Arriën Kruyt
Remonstranten Foto: Todd Huffman via Flickr Wat deden we nu precies in 2020?

“Never believe that a few caring people cannot change the world, indeed it is the only thing that ever has” Margaret Mead

1. Diaconale bijeenkomst. Tot tweemaal toe hadden we een mooi programma naar analogie van de bijeenkomst in de Rode Hoed opgesteld en een datum vastgesteld. En twee keer gooide corona roet in het eten. Nu doen we iets heel bijbels: afwachten.

2. Onze prioriteiten zijn vluchtelingen en klimaatverandering. We krijgen het tweede onderwerp niet goed van de grond. Het is een evident probleem en er is een relatie tussen beiden. Mede door de klimaatverandering ontstaan oorlogen en raken mensen op drift. Toch blijft het lastig om daar een kerkelijke invulling aan te geven. Het project Groene Kerk landt onvoldoende.

3. Met vele anderen hebben we ons sterk gemaakt voor de komst van tenminste 500 kinderen uit Moria. Nog niet gelukt en hiervoor geldt: doorgaan en niet vergeten.

4. Alle berichten uit Griekenland wijzen uit dat er veel vluchtelingen van de eilanden naar het vasteland worden overgebracht en daar vervolgens aan hun lot worden overgelaten. Mede door corona is de situatie in Thessaloniki heel slecht. We zijn in contact gekomen met het project Naomi dat vier jaar geleden is opgezet vanuit de Duitse Evangelische Gemeinde in Thessaloniki. We hebben daar per direct 20.000 Euro naartoe overgemaakt voor noodhulp. We onderzoeken de mogelijkheid van structurele hulp samen met vier Duitse Landeskirchen.

5. Het Churches Committee for Migrants in Europe (CCME) heeft een Remonstrantse voorzitter, Goos Minderman, die contact heeft gezocht met G&S om te kijken waar we elkaar kunnen versterken.

6. G & S heeft in het afgelopen jaar een groot aantal kleinere projecten in Nederland ondersteund. Een belangrijk criterium voor steun is of wij als Remonstranten het verschil kunnen maken.

7. We hebben tweemaal een katern voor AdRem verzorgd en tweemaal een brief geschreven aan alle Remonstranten met een verzoek om steun. Een brief is verstuurd aan alle diaconieën.

8. Geloof en Samenleving telt op dit moment zes bestuursleden. De werksfeer is goed. We zullen volgend jaar nieuwe leden gaan zoeken.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd