9 september 2019

Waar gaven wij uw geld aan uit in 2018?

Geschreven door Michel Peters

In het jaar 2018 mocht Geloof en Samenleving een bedrag van €57.527, – van u ontvangen aan giften. Dat is een prachtig bedrag, wij danken u zeer voor uw gulle bijdragen. Zoals u weet concentreert het werk van G&S zich op de speerpunten ‘vluchtelingen’ en ‘klimaat’. En ook kunnen en willen wij niet om het thema ‘vrede’ heen. Dat staat nu eenmaal in ons mandaat. Die thema’s  ziet u terug in de projecten en activiteiten waaraan wij subsidie hebben verleend.

Het aantal vluchtelingen in Nederland is in 2018 gedaald, maar het aantal vluchtelingen dat op Lesbos vastloopt stijgt. Wij werken sinds 2016 goed samen met Movement on the Ground, een moderne, jonge vluchtelingenorganisatie opgezet door mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven die het niet konden aanzien hoe er met vluchtelingen op Lesbos en in Nederland werd omgegaan. Zij gingen zelf op Lesbos en in Amsterdam aan de gang en mobiliseerden bevlogen vrijwilligers. Movement on the Ground ontving van ons een bedrag van €24.000 voor hun werk.

Ook het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) ontving van ons een bijdrage in 2018, en wel van €10.000. Asielzoekers die naar Nederland komen vertellen vaak dat zij gemarteld zijn in hun land van herkomst. Vaak worden zij door de Nederlandse autoriteiten niet geloofd. Het iMMO doet medisch onderzoek bij deze mensen en maakt in vele gevallen aannemelijk dat marteling inderdaad heeft plaatsgevonden. Hun rapporten spelen een belangrijke rol in de verdere asielprocedure.

Daarnaast zij twee kleinere subsidies verleend.  Via PAX is een subsidie van €5000 euro verleend aan de Bread Way Theatre Band in Aleppo, Syrië. Kinderen spelen theater en onderzoeken zo hun leven in een kapotgeschoten stad. Daarmee houden zij volwassenen een spiegel voor over vrijheid en vrede. Ook een subsidie van €5000 is verleend aan Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.

Gerelateerd