7 mei 2019

Kennismaking met onze diaconaal werker

Geschreven door Michel Peters

Per 1 januari 2019 is Julia Shamojan als diaconaal werker voor G&S aangesteld. Zij is afkomstig uit Georgië en groeide op in een Georgisch-Orthodox gezin onder een communistisch regime. Haar vader en opa waren geestelijk leiders en werden om die reden vervolgd. In 1990, bij de val van de Sovjet Unie, vluchtte zij naar de Oekraïne, waar zij op de universiteit Economie en Organisatiemanagement studeerde. Via de Krim kwam zij uiteindelijk met haar man in Nederland terecht als politiek vluchteling. Vanaf 1999 woonde zij acht jaar in diverse AZC’s. Nadat zij een verblijfsstatus had gekregen werkte zij eerst als schoonmaakster en uiteindelijk als HR medewerker bij zorginstelling Laurens in Rotterdam. Sinds 2014 voelt ze zich helemaal thuis bij de Remonstranten in Rotterdam en is daar actief in de diaconie.

‘Ik ben verbindingspersoon tussen gemeentelijke diaconieën en G&S. Mijn opdracht is om mensen bij elkaar te brengen, ook onderling’, zegt ze. ’Ik kom bij de mensen die ik spreek veel enthousiasme tegen voor het diaconale werk, er wordt in het land heel veel gedaan.  Diaconieën zijn nieuwsgierig naar elkaar, maar missen vaak informatie. Daar ga ik wat aan doen. G&S is nu eerst bezig om een aantal best practices te verzamelen. Die projecten gaan we publiceren op de website en steeds uitbreiden. Langzaamaan krijg ik ook een overzicht van de collectedoelen van de verschillende gemeenten, op een of andere manier wil ik die ook gaan delen. Veel mensen spreken lovend over de landelijke diaconale dag van G&S. Ook dit jaar gaan we in oktober dus weer iedereen bij elkaar brengen.’

Julia Shamojan, email diaconie@remonstranten.org 

Gerelateerd