3 april 2017

Het is groen en weinig duurzaam…

Geschreven door Michel Peters
Remonstranten Foto: Nederlands Bijbelgenootschap Het is groen en weinig duurzaam…

Een schandaal in juni 2016, enkele dagen na het verschijnen van de Groene Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Deze speciale bijbel zou op gerecycled papier van oude bijbels gedrukt worden, maar dat is door ‘interne fraude’ bij de bijbeluitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen niet gebeurd, laat het bedrijf weten. Een schande, volgens het Bijbelgenootschap. Dat meldt: ‘De honderdduizend oude bijbels die ons waren toevertrouwd, hebben we in goed vertrouwen ter beschikking gesteld aan Jongbloed. Het is onacceptabel dat die nu in het gewone recyclecircuit terechtgekomen zijn’.  Bijbeluitgeverij Royal Jongbloed moest diep door het stof natuurlijk. Ze hebben de medewerker die dit op zijn geweten heeft op non-actief gesteld en doen onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Rentmeesterschap

Het idee was prachtig. Met veel tamtam was de Groene Bijbel aangekondigd, een Bijbel met 1.654 gemarkeerde passages – zo’n 5 procent van het totale volume – die betrekking hebben op natuur en duurzaamheid, waaronder de eerste drie hoofdstukken van Genesis bijna integraal. Ofwel: op het rentmeesterschap van de aarde, die de mens – volgens de christelijke ethiek – slechts in bruikleen heeft gekregen. ‘We hebben gekeken welke verzen inspirerend kunnen zijn als het gaat om duurzaamheid, natuur en omgang met de schepping’, zei Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in het Reformatorisch Dagblad. ‘Het gaat om verzen die de schepping neerzetten als cadeau van God, over het beheer van de aarde, de omgang met planten en dieren. Een voorbeeld zijn de scheppingsteksten uit Genesis 1. Of Psalm 8, waarin de grootheid van de Schepper tegenover de nietigheid van de mens wordt gezet. Of Lukas 12:6, die in de nieuwe Bijbelvertaling luidt: ‘Wat kosten twee mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten’.’

Aanwijzingen voor nu

De voorraad van de Groene Bijbel, die was gedrukt in een oplage van 7.500 exemplaren, is geschonken aan het Bijbelgenootschap. Deze organisatie heeft ze gratis weggegeven tegen betaling van de portokosten. Ze vlogen over de toonbank en zijn nu al allemaal vergeven. Goede zaak toch, laten we het weer over de inhoud hebben.  Peter Siebe, woordvoerder van het NBG, is het daar volledig mee eens:  ‘De Bijbel is geschreven in een overwegend agrarische samenleving, maar je kunt er veel aanwijzingen uit halen voor deze tijd, nu we met grote problemen zitten zoals klimaatverandering en de noodzaak om duurzaam te leven.’ Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe Groene Bijbel wordt uitgegeven. Voor liefhebbers wordt het dus voorlopig zoeken in het tweedehandscircuit.

 

Gerelateerd