2 november 2016

Hoe kunnen we vluchtelingen in Nederland ondersteunen?

Geschreven door Michel Peters
Remonstranten Foto: Dida Mulder Hoe kunnen we vluchtelingen in Nederland ondersteunen?

Op 12 november vindt de Welkom Hier – manifestatie plaats in de Bergkerk, Dr Kuyperlaan 2 in Amersfoort. Wij willen u graag van harte uitnodigen om aanwezig te zijn op deze dag. De ochtend (10.00 – 12.00 uur) staat in het kader van de jaarlijkse Beraadsdag Vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken, terwijl de middag (13.00 – 17.00 uur) open is voor een breder publiek.

Remonstrants overleg

Geloof en Samenleving is met een aantal mensen aanwezig en wil graag met u overleggen hoe wij in onze eigen kerk vluchtelingen kunnen ondersteunen. Van 13.30- 14.30 uur hebben we in de Bergkerk dan ook een zaaltje gereserveerd voor een ‘remonstrants overleg’.  Er gebeurt in onze kerk al van alles bijvoorbeeld in Arnhem en Leeuwarden, die best practices kunnen we delen. En hebt u vooral vragen? Stel ze ons en de andere aanwezigen. Hopelijk kun je daarna in je eigen gemeente verder aan de slag.

Beraadsdag Vluchtelingen Raad van Kerken

In de ochtend zal de kerkelijke solidariteit voor en met vluchtelingen in Nederland centraal staan. Hier wordt invulling aan gegeven met expertsessies over o.a. de lokale rol van kerken en Europese ontwikkelingen op het gebied van asielbeleid. Aanmelden voor de expertsessies is verplicht (er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!). De link naar het aanmeldformulier vindt u onderaan de mail.

De Expertsessies zijn verdeeld over vier thema’s.

  • Discussie over de rol van kerken naar de ontvangende samenleving – Door Oikos Kerken doen veel voor en met vluchtelingen. Hoe kunnen kerken ook op een open manier de dialoog aangaan met de ontvangende samenleving?
  • Highlights van EU ontwikkelingen op het gebied van asiel en integratie en de gevolgen voor Nederlands beleid – Door Justice and Peace en Vluchtelingenwerk Nederland Europese ontwikkelingen op het gebied van asiel en integratie volgen elkaar snel op. Wij maken de balans op van de belangrijkste voorstellen en kijken naar de effecten voor Nederland.
  • Tweede Kamerverkiezingen 2017 – Door Oikos. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zal het debat over migratie, asiel en integratie weer intensiveren. Wij moeten gaan kiezen, maar wat zijn de actuele politieke thema’s betreffende migratie in de verkiezingsprogramma’s?
  • Begeleiding en ondersteuning van ongedocumenteerde vreemdelingen – Door Inlia
    Hoe kun je ongedocumenteerde vreemdelingen begeleiden, en tegen welke problemen/knelpunten loop je dan aan? Hoe kun je bevorderen dat een cliënt weer meer regie over zijn eigen leven terug krijgt? En hoe werk je aan een toekomstperspectief?

Als u deel wilt nemen aan de expertsessies kunt u zich inschrijven door hier te klikken. https://goo.gl/forms/QrGY3T9U9XSqO8gm2

Welkom Hier- Amersfoort

Het middagprogramma richt zich op een breder publiek met aandacht voor kerkelijke en andere maatschappelijke burgerinitiatieven in Amersfoort. Tijdens een initiatievenmarkt kunnen bezoekers meer te weten komen over de vele activiteiten van kerken en burgerinitiatieven voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, en zich tijdens het podiumprogramma laten inspireren door sprekers en performers die hun visie geven op de vluchtelingenthematiek. Als u ook met een initiatief aanwezig wilt zijn op de initiatievenmarkt, stuur dan een mailtje naar Sophie Schellens (s.schellens@justiceandpeace.nl) met meer informatie over uw initiatief. Uit de aanmeldingen zullen wij, indien nodig, een selectie maken van de vele diverse initiatieven die worden ondernomen.

Deze manifestatie wordt georganiseerd door Justice and Peace Nederland in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken en Amersfoort Geeft Thuis. Meer informatie over het programma volgt snel op www.welkomhier.nl.

 

Meer informatie

Welkom Hier webpagina:                  www.welkomhier.nl

Justice and Peace Nederland:           www.justiceandpeace.nl

Landelijke Raad van Kerken:             www.raadvankerken.nl

Amersfoort Geeft Thuis:                    www.amersfoortgeeftthuis.nl

 

 

Gerelateerd