26 oktober 2020

Goos Minderman voorzitter Churches’ Commission on Migrants in Europe (CCME)

Geschreven door Michel Peters
Remonstranten Foto: E. Walvisch Goos Minderman voorzitter Churches’ Commission on Migrants in Europe (CCME)

Goos Minderman is vandaag gekozen tot de nieuwe voorzitter (moderator) van de Vluchtelingenorganisatie van de Europese kerken (Churches Commission for Migrants in Europe – CCME). Deze organisatie heeft het mandaat van de Europese Raad van Kerken, de Wereldraad van Kerken, een aantal nationale raden van kerken en tal van individuele kerken om de stem van de kerken in het migratiedebat en tegen racisme te verwoorden bij de EU-organen in Brussel. Daarnaast ondersteunt de organisatie het migrantenwerk van de meer dan 100 kerken in Europa.

“Kerken kiezen voor compassie in de discussie over het vluchtelingendrama aan onze buitengrenzen. Zij bepleiten een menswaardige opvang voor migranten en hun gezinnen en zij willen sterk stelling nemen tegen iedere vorm van racisme. Vele tienduizenden kerkleden zetten zich iedere dag overal in om gastvrijheid en mildheid als Bijbelse opdracht vorm te geven. In deze tijd een heel actuele opdracht!”, aldus Minderman.

Goos Minderman (58) is Remonstrant en hoogleraar in de besturing van non-profitorganisaties. Hij is al tientallen jaren actief als vrijwilliger in het Vluchtelingenwerk en de Oecumene: tussen 2002 en 2005 ook al eens penningmeester van de CCME. De Nederlandse Raad van Kerken heeft hem begin van dit jaar voor de voorzittersrol voorgedragen. Het is de tweede keer in de 56-jarige geschiedenis van de CCME dat de Nederlandse raad een voorzitter levert: tussen 1995 en 1999 vervulde Thanasis Apostolou deze rol.

 

 

Gerelateerd