10 november 2020

Corona en Geloof en Samenleving

Geschreven door Michel Peters

Ondanks de coronacrisis heeft Geloof en Samenleving gewoon doorgewerkt. We moesten net als iedereen wennen aan het vergaderen met Zoom en we hebben veel meer getelefoneerd dan vroeger. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat een mooi plan voor een landelijke bijeenkomst met de plaatselijke diaconieën niet door kon gaan. Dat vonden we jammer, maar onvermijdelijk. We zoeken nu naar een andere vorm van een landelijke bijeenkomst die coronaproof is.

Lesbos
Corona raakte ook de vluchtelingen op Lesbos. Er gebeurde op Lesbos nog veel meer ellende. Het blijft voor ons onacceptabel dat er zulke vreselijke dingen gebeuren in een christelijk land dat tot de Europese Unie behoort. Wij zullen organisaties blijven steunen die in Griekenland vluchtelingen helpen.  Maar we vinden ook dat Nederland meer moet doen om uit Griekenland vluchtelingen over te nemen. En daarom ondersteunen we de acties om meer vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland te halen. In dit katern vindt u daarom artikelen over Lesbos en een interview met Klaas Valkering, wethouder van het CDA uit Bergen, die zich binnen het CDA hiervoor inzet.

Aan den lijve
Om zelf de daad bij het woord te voegen ondersteun ik nu in mijn woonplaats een jonge vluchteling uit Iran. Zijn ouders zijn allebei door het regime vermoord evenals een oom die in ballingschap in Parijs leefde. Door slechte rechtsbijstand heeft hij niet het asiel gekregen waar hij recht op heeft. Met genereuze hulp van mijn eigen diaconie heb ik geregeld dat hij weer naar school kan gaan en met een goede advocaat zijn we opnieuw een procedure gestart voor een verblijfsvergunning. Als je een vluchteling ondersteunt merk je pas hoe ingewikkeld onze samenleving is geworden als je de weg niet weet in alle mogelijke regelingen en procedures. Het is voor mij echt motiverend om te weten dat de diaconie en de diakenen bereid zijn mee te denken en hun eigen contacten in te schakelen. Dan word ik weer heel blij van de kerk.

Steunt u ons weer?
We hebben in het begin van het jaar alle remonstranten een brief geschreven met het verzoek om financiële ondersteuning. Daar is heel goed op gereageerd, onze hartelijk dank voor uw giften. Net als vorige jaren komen we binnenkort wederom met een brief met dezelfde vraag.

Arriën Kruyt
Voorzitter Geloof en Samenleving

 

 

Gerelateerd