28 juni 2018

Vakantiegeld delen

Geschreven door Arriën Kruyt

In de maand mei ontvangen veel werkende mensen in Nederland vakantiegeld. Met de stijgende welvaart gaan we soms wel meerdere keren per jaar op vakantie. Maar dat vakantieplezier is niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen in Nederland zijn gewoonweg te arm om met vakantie te kunnen gaan. Daarvoor zijn hele verschillende oorzaken: werkeloosheid, laaggeletterdheid, echtscheidingen, opgelopen schulden en verslaving aan alcohol, gokken of drugs.  In gezinnen is er vaak een combinatie van deze oorzaken, die maakt dat mensen niet in staat zijn om uit de armoede te komen. Jezus zegt in het Evangelie dat de armen altijd bij ons zullen zijn, maar het is een verkeerde bijbeluitleg om er dan maar niets aan te doen.

Geef wat aan een ander

Om mensen in de armoede te helpen en mogelijk op vakantie te doen gaan is in kerkelijke kring het idee geboren om vakantiegeld te delen. De gedachte is heel simpel. Mensen die hun vakantiegeld ontvangen delen dat met arme gezinnen, die geen vakantiegeld krijgen. Als lid van de diaconie van de Remonstranten in Amersfoort heb ik met veel plezier geholpen om de actie “vakantiegeld delen” in onze eigen Johanneskerk te organiseren. We werkten daarbij nauw samen met de grote diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Rooms-katholieken. Voor de opbrengsten werd in de maand mei, als mensen vakantiegeld ontvangen tweemaal gecollecteerd in de Amersfoortse kerken. Daarnaast werd via posters, flyers, artikelen in kerkladen en in de plaatselijke pers gewezen op “Vakantiegeld delen” onder verwijzing naar een bankrekeningnummer. Op die manier kwam er ook geld binnen van mensen die de zondagse diensten niet bezoeken of meer willen betalen dan het gebruikelijke kleingeld in de collectezak. In 2017 werd er in heel Amersfoort ruim 55.000 Euro opgehaald en dat was een record.

Wederzijds contact

Voor 1 april hadden de deelnemende diaconieën, de voedsel- en kledingbank en andere hulpverleners al in eigen kring geïnventariseerd wie er in aanmerking zouden komen om vakantiegeld te ontvangen. Daar werden adreslijsten van gemaakt met een prioriteitsvolgorde, zodat er na de collectes in mei ook vlot uitbetaald kon worden. De volgende bedragen werden uitgekeerd: € 250 voor een alleenstaande, € 300 voor een echtpaar, € 375 voor een (éénouder)gezin met één kind) en € 450 voor een (éénouder)gezin met meerdere kinderen. De bedragen werden in een enveloppe gedaan en door diakenen persoonlijk gebracht naar de ontvangers. In totaal is in 2017 op 141 adressen in Amersfoort vakantiegeld gebracht. Bij het persoonlijke bezoek kunnen de mogelijkheden van echt op vakantie gaan besproken worden. Vaak komen er dan ook andere hulpvragen aan de orde. Contact met arme mensen is niet altijd makkelijk. Mensen lopen niet graag met hun armoede te koop omdat ze zich schamen. Vakantiegeld delen helpt aan twee kanten om in contact te komen.

 

Uit het katern G&S van maart 2018

Gerelateerd