20 juni 2022

Alle werkelijke leven is ontmoeting

Geschreven door Rachelle van Andel

Ik moest denken aan deze zin van Martin Buber toen ik in het laatste weekend van januari een bijzonder studentenproject mocht begeleiden in Maastricht. Het was voor het eerst dat studenten weer samen konden komen en een heel weekend lang in elkaars nabijheid mochten vertoeven. Het maakte dat we met elkaar de diepte in konden gaan en daadwerkelijk konden spreken over moeilijke thema’s zoals racisme, uitsluiting, de plaats waar jij je thuis voelt  en het bouwen aan een rechtvaardige wereld met de lessen uit het verleden.

Ook moet ik denken aan onze eigen diaconale bijeenkomst die ook plaatsvond in januari waarin collectestrategieën centraal stonden. We deelden onze goede voornemens en consulente Annemarieke Voorsluijs van Kerk in Actie hield een heldere presentatie welke collectestrategieën wij kunnen inzetten. Tegelijkertijd sprak ze over het belang van ontmoetingen van hart tot hart of ‘hartsontmoetingen’: we kunnen ons enkel committeren aan bepaalde doelen als we ons kunnen verbinden vanuit ons hart.

Diala Brisley

Kunst helpt verbinden

Kunst kan daarbij helpen. Op de voorkant van dit katern ziet u een kunstwerk van de Syrische kunstenaar Diala Brisly. Wat ziet u en wat ervaart u?

Vaak gaat Diala’s kunst over vluchten en achterlaten van alles wat de mens dierbaar is. Kinderen staan meestal centraal in haar werk. Open handen worden uitgestoken naar het kind in nood. Vanuit de platgebombardeerde stad wacht een leven in licht en ruimte. Ook zie je dat brokstukken in het groene landschap terecht komen. We kunnen niet onverschillig blijven voor het leed in de wereld. Tegelijkertijd heb ik geleerd dat we door onze hand uit te reiken we niet enkel geven maar juist ook zoveel ontvangen. Zou onze omgeving niet juist daardoor groen kleuren?

Met de lente in het vooruitzicht gaan wij er weer op uit. Het plan was al eerder opgevat om bij u langs te komen, en gelukkig kunnen we daar nu echt werk van maken. In maart staat het eerste bezoek in Oosterbeek gepland. Graag horen we van u waar u mee bezig bent, luisteren wij naar uw dromen en verlangens, waar wij u kunnen ondersteunen en hoe wij van betekenis kunnen zijn. Ondertussen zitten wij als G&S niet stil: er worden plannen gemaakt voor de toekomst en wij hebben recentelijk nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Over een van hen kunt u in dit katern lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of met ons in gesprek willen gaan dan kunt u mij sinds kort bereiken op: voorzittergens@remonstranten.org De (virtuele) koffie staat altijd klaar.

Wij hopen u snel weer te mogen ontmoeten!

Rachelle van Andel

Over Rachelle van Andel

Rachelle van Andel

Rachelle van Andel is vernieuwingspredikant bij de Remonstranten in Eindhoven en lid van Geloof en Samenleving

Gerelateerd