7 juli 2021

Gezocht: internationale waarnemer voor Palestina en Israël

Geschreven door Michel Peters
Actueel Foto: Albin Hillert Gezocht: internationale waarnemer voor Palestina en Israël

Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI) van de Wereldraad van Kerken is op zoek naar mensen die drie maanden in Israël en Palestina als Ecumenical Accompanier (EA) aan de slag willen. Vanwege COVID lag het programma meer dan een jaar stil, maar er is alle reden om de draad weer op te pakken. In Nederland is PAX de EAPPI partner en Geloof en Samenleven ondersteunt de uitzendingen.

Wat is EAPPI?

EAPPI zorgt voor beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in fragiele gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen zorgt voor extra bescherming. De belangrijkste principes van het programma zijn: geweldloosheid, monitoren van mensenrechtenschendingen, beschermende aanwezigheid, steunen van lokale vredes- en mensenrechtengroepen, lobbyen en principiële onpartijdigheid.

Continue aandacht

EAPPI werd in 2002 opgericht door de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches – WCC) als antwoord op een oproep van lokale kerkleiders om een internationale aanwezigheid in het land te creëren. EAPPI zorgt voor een continue aanwezigheid van 25-30 Oecumenische waarnemers, die drie maanden in het veld werken op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Zij doen dit werk als vrijwilligers. EA’s begeleiden de lokale bevolking en gemeenschappen, bieden een ‘beschermende aanwezigheid’ en zijn getuige van hun dagelijkse strijd en hoop. EAPPI laat zich leiden door ‘principiële onpartijdigheid’: het kiest geen partij in het conflict en discrimineert niemand, maar het is niet neutraal in termen van mensenrechten en respect voor het internationaal humanitair recht.

Wereldwijde betrokkenheid

De begeleiders komen uit 21 landen wereldwijd en worden ondersteund door een stafteam in Jeruzalem. Een lokale referentiegroep van betrokken gemeenschappen en kerken helpt het programma te begeleiden, samen met de Wereldraad van Kerken in Genève en coördinatoren in de uitzendende landen. Bijna 1800 begeleiders hebben het programma voltooid. Velen van hen zijn betrokken gebleven bij het werken aan vrede in Palestina en Israël door hun verhalen te delen en door te lobbyen na hun terugkeer in hun thuisland.

Vacature

Ben je geïnteresseerd om als EA uitgezonden te worden?
Bekijk dan hier de vacature en reageer voor 25 juli: https://paxvoorvrede.nl/wie-wij-zijn/vacatures/stages-en-vrijwilligerswerk/waarnemer-ecumenical-accompanier-ea

Gerelateerd