25 februari 2021

Actie ‘Lopend Vuur’ wil draagvlak tonen voor humaan asielbeleid

Geschreven door Michel Peters
Actueel Foto: Soldatnytt Actie ‘Lopend Vuur’ wil draagvlak tonen voor humaan asielbeleid

In het kader van het diaconaal werk van de kerk vragen we aandacht voor de actie Lopend Vuur in Dokkum. Vanuit Burgum wordt op dinsdag 2 maart een lopend vuur gebracht naar Dokkum en op de Zijl overhandigd aan de groep die het woensdag 3 maart naar Leeuwarden brengt, op weg naar Den Haag! In Dokkum staan we op dinsdag van 17.00-18.00 uur tijdens een wake op de Zijl stil bij het huidige migratiebeleid en tonen aan dat er draagvlak is voor humaan migratiebeleid in Nederland. Van 1 tot 17 maart vinden er in het hele land wakes plaats en looptochten onder de noemer Lopend Vuur. Wellicht zijn er onder u gemeenteleden die mee willen doen?

Wake in Dokkum

U bent van harte welkom bij de wake in Dokkum. Met de gemeente is afgesproken dat hier de coronaregels toegepast worden (mondkapje en 1,5 meter afstand). Er is een programma met ondermeer de oud Dokkumse Roos, van de initiatiefnemers van MiGreat, en met zang van Gerrit Breteler. Ook is er een stiltemoment om kaarsjes te branden. U kunt zich vooraf aanmelden via Evelien.9@live.nl .  Om woensdag mee te lopen naar Leeuwarden kunt u zich via info@zorgboerderijdeiik.nl melden bij Christien Schneider. We hopen op een grote deelname en veel media-aandacht.

 

Draagvlak

De wake in Dokkum is onderdeel van een landelijke actie. De vier Lopend Vuur tochten dwars door Nederland komen allemaal vlak voor de verkiezingen aan in Den Haag. Hiermee laten wij zien dat er veel draagvlak is voor humaner migratiebeleid.

De verwoestende brand in kamp Moria, kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen: de ellende aan de Europese grenzen is enorm. Toch gaan er stemmen op voor nóg harder grensbeleid, meer deals en kampen, minder vluchtelingen en migranten. En daarmee een minder menselijk Nederland en Europa. Zie voor meer informatie www.migreat.org/lopendvuur .

Verantwoordelijkheid

Kerken hebben ook een verantwoordelijkheid om zich uit te spreken voor een rechtvaardig asielbeleid in Nederland en een humaan Europees grensbeleid voor vluchtelingen en migranten. Laat zien dat u daar achter staat!

 

Gerelateerd