Investeringsloze klimaatactiviteiten (beleidsmatig)

1.

Om de inzet op het onderwerp Klimaat niet een kortdurende activiteit te laten zijn, maar ook aan de inzet als gemeente een duurzaam karakter te geven is het verstandig het onderwerp ‘klimaat’ op de een of andere manier op te nemen in het beleid van de gemeente.
Dus maak van ‘klimaat’ een vast onderwerp van het gemeentelijk beleidsplan.
Stel daarin doelen die bijvoorbeeld straks terug te vinden zijn op de maandelijkse energienota.
Rapporteer over de voortgang in het Jaarverslag van de Gemeente.
Maak van Klimaat een vast onderwerp op de agenda van de jaarlijkse Ledenvergadering.
Stel een werkgroep samen die het onderwerp grondig oppakt;
laat de werkgroep een praktische analyse van energiegebruikende functies opstellen.
laat de Werkgroep verslag doen in de Jaarvergadering, op periodiek de website van de gemeente en in het kerkblad.
Besteed aandacht aan ‘bewustwording’, door in het beleidsplan activiteiten voor, door en met leden en vrienden op te nemen.
Voorbeelden voor de structuur van een dergelijk Beleidsplan vindt u hier.

2.

Analyseer over de afgelopen paar jaar de kosten(-ontwikkeling) van energielevering (elektriciteit, gas en water) en stel vast in welke mate daarbij sprake is van ‘groene’ energie.
Vergelijk de samenstelling van de energie met de mogelijkheden van levering van duurzamere energiebronnen bij de huidige energieleverancier en met de mogelijkheden bij andere energieleveranciers.
Onderzoek de mogelijkheden van collectieve energie-inkoop, bijvoorbeeld op lokaal niveau of via de mogelijkheid van collectieve energie-inkoop voor kerken (hyperlink).

3.

Maak een goede analyse van de beleggingen en beursfondsen waarin de gemeente en/of de diaconie de reserves heeft belegd.
Gaat het om het dividendrendement of om verduurzaming, is dan vaak de kernvraag.
Maak gebruik van de informatie die op dit gebied vindbaar is op internet (hyperlink).
Breng de analyse ter sprake in de Jaarvergadering en bespreek zonodig herbelegging.
Betrek bij de beoordeling van beleggingen ook lokale of regionale activiteiten op het gebied van verduurzaming, zoals ‘windfondsen’ en zonneparken. (hyperlink).