Energie-inkoop

In de wereld van de energie-levering zijn al sinds de liberalisering van deze markt op 1 juli 2004 enorme ontwikkelingen gaande.

Voor het grootste gedeelte hebben deze bewegingen te maken met elektriciteit, meer in het bijzonder met de kosten, voor een kleiner deel met de bron en winning van de energie.
Door de liberalisering gaat het zowel bij elektriciteit als bij gas om enerzijds de kosten van de energie zelf, als anderzijds om de transport- en leveringskosten.
Als consumenten merken wij dat ook, waarbij we dan ook nog zijn geconfronteerd met ‘energiebelasting’; gelukkig zijn kerken daarvan vrijgesteld.
Daarnaast speelt ook vaak dat men een bewuste keuze maakt voor ‘groene energie’: elektriciteit die niet (geheel) is gewonnen uit fossiele grondstoffen als kolen, olie of aardgas, maar waarin duurzmae energiebronnen als zon- en wind een zo groot mogelijke rol spelen.

Door de marktontwikkelingen zoeken zowel zakelijke als particuliere energiegebruikers naar mogelijkheden om de kosten te drukken.

Eén van de mogelijkheden is ‘gemeenschappelijke of collectieve inkoop’; door een groter inkoopvolume kan men gebruik maken van een kwamtumvoordeel.
Ofwel: ga hiervoor samen werken met anderen en kom tot een gemeenschappelijke inkoop van elektriciteit en gas.
Maar dat klinkt toch eenvoudiger dan het in de praktijk is.

Niettemin hebben zich in de loop der jaren veel energie-inkooporganisaties gevormd, waar specialisten van dag tot dag de schommelingen in de markt volgen en steeds zorgen voor de laagst haalbare energieprijzen bij de hoogst mogelijke leverinsgzekerheid.

Collectieve energie-inkoop voor kerken
Alhoewel kerken niet ècht grote energiegebruikers zijn, heeft een bestaand adviesbureau al 10 jaar terug toch een collectieve energie-inkoop voor kerken tot stand gebracht. Zie voor meer informatie ‘Energie voor Kerken‘.