Energie-inventarisatie

Gelukkig steken nog steeds heel veel mensen veel ‘energie’ in ‘de kerk’.

En elk jaar opnieuw stellen zij (en wij) vast dat het aantal betrokken en actieve mensen in een geloofsgemeenschap afneemt.
Maar tegelijk blijven voor de slinkende gemeenschappen de (kerk-)gebouwen bestaan.
De kosten van instandhouding stijgen en drukken steeds zwaarder op die steeds kleiner worden gemeenschappen.

Bij de instandhouding van kerkgebouwen is energie het onderwerp dat behoort tot een op onderdelen door ons mensen goed beïnvloedbare zaak.

Om daar (per gebouw) goed inzicht in te krijgen is door de Themagroep Klimaat van G&S een ‘checklist’ opgesteld, die kan helpen om uit te vinden waar verbeteringen en aanpassingen mogelijk of noodzakelijk zijn om besparingen te bereiken.
Besparing zowel in klimaatbelasting als in financiële uitgaven; die gaan dikwijls samen!

Deze checklist is hier downloadbaar.
Na invulling kunt u op deze manier goed voorbereid contact leggen met de Themagroep Klimaat van G&S, maar ook rechtstreeks met een energie-deskundige in uw eigen gemeente of woonplaats.

Deze eigen inventarisatie is niet alleen tijdwinst als u op zoek gaat naar een energie-adviseur, maar is voordien nog veel belangrijker als u het onderwerp aan de orde wilt stellen in uw jaarlijkse Ledenvergadering! Want de leden en vrienden in uw gemeente willen niet alleen weten wat u als Kerkenraad gedaan en bereikt heeft, maar willen vooral weten waar u mee bezig bent. Deze ‘proces-communicatie’ is een geweldig hulpmiddel om betrokkenheid te vergroten èn om deskundigheid vanuit eigen kring te mobiliseren!

Meten is weten

Deze geweldige ‘open deur’ wordt in het kerkelijk landschap toch te weinig toegepast.dubbeltariefmeter
Want als we resultaten op het gebied van energiebesparing willen vaststellen hebben we aan alleen de jaarlijkse rekening niet genoeg.
Als we op energiegebied verbeteringen willen bereiken en ook willen vaststellen of alle inzet die we (gaan) leveren echt werkt, dan gaat het niet om de Euro’s, maar veel meer om de kilowatten aan elektriciteit en de kubieke meters gas (en water!).

Kortom: meterstanden opnemen.
Héél ouderwets en simpel: elke maand op een vaste dag op een overzicht de meterstanden noteren. En dat volhouden.
Alleen op die manier gaan we echt zien of bijvoorbeeld die 40 nieuwe LED-lampen van ‘maar’ 10 Watt nu ook echt veel ‘opleveren’ in vergelijking met die 40 stuks 75 Watts-gloeilampen van nu.
gasmeterWant de prijzen van energie variëren door de activiteiten van de energieleveranciers; de kilowatten en kubieke meters variëren alleen door wat wij zèlf doen.