Diaconale Dag 2018

Op 27 oktober 2018 vond in het kerkgebouw van de Remonstranten Naarden-Bussum de landelijke Diaconale Dag plaats.
Een informatieve en zeer geanimeerde bijeenkomst met ruim 40 deelnemers.

Onderstaand de presentaties van de workshops (voor zover beschikbaar)

Thema Klimaat