Vluchtelingen in Twente; hoe kunnen zij integreren?

Foto: Dida Mulder Vluchtelingen in Twente; hoe kunnen zij integreren?
Datum
16 augustus 2016
Tijd
10:30 - 12:00 uur
Locatie

Hoe kunnen zij beter worden geïntegreerd in de Twentse samenleving?
De komst van grote aantallen vluchtelingen maakt heftige gevoelens en reacties in ons wakker.
Mededogen en gastvrijheid, maar ook angst en afwijzing.
Wij vragen ons af of de Nederlandse samenleving voldoende veerkrachtig is om mensen met een andere culturele achtergrond zonder grote conflicten op te nemen.
En op welke wijze kan de integratie van vluchtelingen worden bevorderd? Wat kunnen de overheid, de kerken en de vluchtelingen zelf daarvoor doen?

Tijdens deze vierde en laatste zomerontmoeting willen wij nader ingaan op deze vragen.
Wij beginnen bij het integratiebeleid van de gemeente Hengelo.
Beleidsambtenaar Liesbeth de Jong is bereid gevonden met ons in gesprek te gaan over de visie van de gemeente en de maatregelen die de gemeente neemt om vluchtelingen te integreren.

Geheel in de informele stijl van de zomer-ontmoetingen zullen wij primair ideeën uitwisselen over dit thema.
De ontmoeting begint met een kort interview van Liesbeth de Jong.
Bärbel Dorbeck-Jung zal haar enkele vragen stellen over integratiebeleid en praktijk.
Hoe kan de angst voor vluchtelingen worden overwonnen? Tijdens en na het interview is er ruimte voor opmerkingen en vragen.

Liesbeth de Jong heeft 25 jaar voor de gemeentelijke overheid in diverse beleidsfuncties gewerkt (onderwijs, volwasseneneducatie en de aansluiting van het onderwijs van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt).
Sinds half april 2016 is zij coördinator voor de maatschappelijke integratie van de asielzoekers in Hengelo.

Liesbeth de Jong

Agenda