Diaconale dag Geloof & Samenleving

Datum 27 oktober 2018
Tijd 10:30 - 15:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Bussum

Op 27 oktober 2018 van 11.00 – 15.15 uur organiseert Geloof en Samenleving weer een diaconale dag, dit keer in de remonstrantse kerk Naarden-Bussum, Koningslaan 2b in Bussum. Graag willen wij met u overleggen hoe wij de diaconie in onze kerk kunnen versterken en hoe wij samenwerking en afstemming tussen G&S en lokale diaconieën kunnen bevorderen.
Kom ook, uw inbreng kunnen we niet missen! Opgeven kan via het landelijk bureau Remonstranten, of tel. 030 – 2316970.

Programma diaconale dag  Geloof en Samenleving

10.30
Inloop met koffie en thee

11.00
Dagvoorzitter Alexander Overdiep geeft een toelichting op doel en agenda van de dag

11.05
Opening door Arriën Kruyt, de voorzitter van G&S

11.15
Best practices  (plenair)
– Presentaties (ieder 5 minuten) door gemeentelijke diaconieën van een ‘best practice’. Oosterbeek en Utrecht hebben al toegezegd.
– Gesprek over de vier presentaties. Wat leren we van successen en mislukkingen?

12.00
Samenwerking en ondersteuning  (plenair)
Hoe moet samenwerking landelijk en lokaal er uit zien? Welke thema’s moet G&S oppakken? Of moeten we ons beperken tot klimaat en vluchtelingen?
Hebben gemeenten behoefte aan ondersteuning en op welk terrein dan? Diaconale ideeënbank30 Lunch

12.30                    L
Lunch

13.15
Workshops

1.Vluchtelingen
Eva Heezemans geeft een workshop over vluchtelingen, waarin zij de actuele situatie de revue laat passeren en handvaten biedt voor lokale actie

2.Klimaat
Op het terrein van klimaat proberen we de hand in eigen boezem te steken. Hoe kunnen we onze eigen gebouwen vergroenen? We werken daarbij samen met de Groenekerkenactie. Alexander Overdiep informeert u in algemene zin over klimaatneutrale kerken. Johanneke Maris (Amersfoort) vertelt welke stappen zij hebben genomen in hun eigen gemeente.

3.Samenwerken
Hoe kunnen we als gemeentelijke diaconieën meer en beter samenwerken? We zetten het gesprek voort onder leiding van Michel Peters.

4.Tegen de moedeloosheid in het vredeswerk.
Een gesprek over vredeswerk anno 2018. Dorine Cleton uit Rotterdam, de enige remonstrantse vredesambassadeur van PAX die we hebben, inspireert ons om door te gaan.

14.30
Theepauze

14.45
Wat gaan we verder uitwerken? (Plenair)

15.15
Einde bijeenkomst
We schenken een drankje voor de liefhebbers

Deze diaconale dag wordt gehouden in de Remonstrantse Kerk Koningslaan 2a in Bussum.
Routebeschrijving

Agenda